CF 3/4″

Separační magnetický filtr určen pro systémy topení a chlazení.

Nečistoty jsou prostřednictvím vestavěného vícevrstvého separátoru oddělovány. Nekovové nečistoty jsou odkalovány do sběrné nádoby, kterou je možno vypouštět i za plného provozu systému. Železité nečistoty zachycuje odnímatelný magnetický kroužek.
Filtr s rotačním připojení lze instalovat jak horizontálně, tak i vertikálně potrubí. Nutnou podmínkou je svislá poloha filtru.


Provozní specifikace

Provozní kapalina
voda, roztok glykolu
Max. podíl glykolu
30%
Max. pracovní tlak
3 bar
Pracovní teplota
0 – 90° C
Magnet. indukce
2 x 0,3T
Průtoky
3/4″
1,3 m3
1″
1,3 m3
5/4″
2,1 m3
Možnost instalace
horizontální, vertikální
Velikost připojení
22 mm, 28 mm, 3/4″, 1″, 5/4″

 

Schéma funkčnosti

Instalační schéma zapojení

 

Rozměry filtru


Instalace

Montáž a demontáž se smí provádět pouze tehdy, když je systém vychlazený a bez tlaku!

Ručně otočte spojovací tvarovku tak, aby se přípojky přizpůsobily vodorovným nebo svislým trubkám a nainstalujte v souladu se směrem průtoku označeném šipkou na těle ventilu.
Nasaďte na potrubí spojovací kusy šroubení, které jsou součástí balení. Potrubí zasuňte až na doraz do spoje T-kusu a následně matice utáhněte.
Při dodatečné montáži odřežte potrubí a nasuňte je až na doraz na strnu označenou šipkou a poté na opačnou stranu. Matice utáhněte.
Vypusťte vzduch nahromaděný v horní části těla filtru pomocí šroubu na horním víčku. Po odvzdušnění šroub opět dotáhněte.


Čistění filtru

Sejměte kroužek, na kterém jsou umístěny magnety, a pomocí speciálního klíčku vypusťte nečistoty
přes vypouštěcí kohout.

V případě potřeby po uzavření potrubí vyšroubujte horní zátku klíčem z příslušenství a vytáhněte vnitřní prvek k vyčištění.


Aplikace chemického přípravku

V případě nutnosti lze zařízení použít jako vstupní bod do okruhu pro aplikaci chemických přípravků.
Před aplikací je třeba zavřít uzavírací ventily a odtlakovat filtr otevřením kohoutu na vypouštění kalů.
Odšroubujte horní zátku a nalijte přípravek do zařízení.

 

POZOR! Součástí filtru je silný magnet, je zakázána manipulace s magnetem osobám s kardiostimulátorem,
neodymové magnety jsou tvrdé, ale křehké, proto může dojít při pádu magnetu k jeho trvalému poškození, magnet vytváří silné magnetické pole a může poškodit elektrické přístroje, jako např. hodinky, kreditní karty, mobilní telefony, atd. Magnet nevystavujte vyšší teplotě než 90°C.