Q Stop 1000

Tekuté těsnění pro úniky do 1000 litrů/den

Tekuté těsnění Q stop 1000 je určeno pro nové i stávající systémy chlazení a topení s úniky do 1000 litrů za den.


Vlastnosti

  • určené pro topení, tepelná čerpadla, chlazení a klimatizace
  • funkční na úniky ve zdech i v podlaze
  • zaceluje netěsnosti do velikosti úniku 1000 litrů / den
  • po utěsnění se vypouští ze systému
  • není určené pro netěsnosti způsobené dilatací spojů
  • vhodné pro všechny druhy kovů včetně hliníku
  • není toxické, není dráždivé
  • není nebezpečné pro životní prostředí, nevýbušné a nehořlavé


Chemické a fyzikální vlastnosti

Konzistence
kapalina
Zápach
bez zápachu
pH
11
Hustota při 20 °C
1,37 g/cm3
Rozpustnost
neomezeně ve vodě

 

Dávkování a aplikace

Ředící poměry:
1% – účinná koncentrace přípravku

Systém vypláchněte od usazenin a nečistot. Demontujte filtry a systém odvzdušněte. Přípravek Q stop 1000 řádně protřepejte (možnost usazenin na dně kanystru) a nadávkujte v poměru 1 l přípravku na 100 l objemu systému. Zajistěte dostatečnou cirkulaci vody v systému. Kontrolujte hodnotu pH, která by měla být mezi 10,5 až 11, pokud bude zapotřebí, přidejte přípravek pro dosažení požadované hodnoty pH. Systém udržujte na maximální teplotě a tlaku alespoň 7 hodin. Pro zatěsnění úniku je potřeba od 1 dne (při teplotě okolo 80°C) do 5 dnů (podlahové systémy). Po dokončení systém vypusťte a řádně vypláchněte.
Směs ze systému lze vypustit do odpadu bez speciálního opatření.


Balení

  • 1 l kanystr


Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +25°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.

 

Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.