Q Stop 15 Solar

Tekuté těsnění pro solární systémy

Tekuté těsnění Q stop 15 Solar je určeno pro nové i stávající solární systémy s úniky do 15 litrů za den.


Vlastnosti

  • určené pro solární systémy plněné glykolovou kapalinou
  • zaceluje netěsnosti do velikosti úniku 15 litrů / den
  • po utěsnění se ponechává v systému
  • není určené pro netěsnosti způsobené dilatací spojů
  • vhodné pro všechny druhy kovů včetně hliníku
  • není toxické, není dráždivé
  • není nebezpečné pro životní prostředí, nevýbušné a nehořlavé


Chemické a fyzikální vlastnosti

Konzistence
kapalina
Zápach
bez zápachu
pH
8,2
Hustota při 20 °C
1,37 g/cm3
Rozpustnost
neomezeně ve vodě

 

Dávkování a aplikace

Ředící poměry:
1% – účinná koncentrace přípravku

Demontujte ze systému filtry. Přípravek řádně protřepejte a nadávkujte v poměru 1 % do vyčištěného systému. Systém uveďte do provozu na max. tlak po dobu 4 h. Poté nastavte systém na běžné pracovní podmínky. Utěsnění je kompletní zhruba po 14 dnech. Přípravek lze v systému ponechat.


Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.