Q100 Comfort Duo – Měřitelný inhibitor koroze pro topné a chladicí systémy

Filmotvorný, inhibiční přípravek Q100 Comfort Duo je určený k ochraně systému před vznikem koroze a usazování vodního kamene.
Je vhodný pro všechny typy uzavřených systémů topení a chlazení.

Vlastnosti:

 • zabraňuje tvorbě vápenatých usazenin a koroze
 • pomáhá zabránit vytváření plynného vodíku
 • pomáhá snižovat hlučnost kotle či ohřívače
 • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
 • určen pro domácí i průmyslové aplikace
 • předpokládaná doba pro doplnění 4-6 let, dle výsledků kontroly
 • koncentraci lze zkontrolovat pomocí testovací soupravy
 • použitelný i pro glykolové nemrznoucí směsi
 • dávkování 1 litr na 200 litrů objemu systému (tj. 16 – 20 radiátorů)
 • ponechává se v systému, nevypouští se

 

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled
žluto-jantarová kapalina
Zápach
slabý
pH
8
Hustota při 20 °C
1,13 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

 

Dávkování a aplikace:

Doporučujeme přípravek aplikovat do vyčištěného systému – nový systém zbaven montážních a pasivačních přípravků, starý systém od koroze, vápenatých usazenin (vodního kamene), bakterií a kalů. V případě aplikace inhibičního přípravku Q100 Comfort Duo do znečištěného systému může inhibitor částečně působit i jako rozpouštědlo usazenin a nečistot a tím se provozní voda může zakalit nebo zabarvit a mohou se v ní objevit rozpuštěné (odstraněné) nečistoty.
Systém před uvedením do provozu napusťte vodou dle požadavku výrobce kotlů a nadávkujte přípravek Q100 Comfort Duo v množství 1 litr na 200 l objemu systému. Koncentraci přípravku je vhodné měřit alespoň 1x ročně pomocí AVS100. Inhibiční přípravek v systému ponechejte, nevypouštějte.

Balení

 • 1 l kanystr
 • 20 l kanystr

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +35°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.

Bezpečnostní opatření:

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.