Q100 – Měřitelný inhibitor koroze pro domácí topné systémy

Filmotvorný, inhibiční přípravek Q100 je určený k ochraně systému před vznikem koroze a usazování vodního kamene.
Je vhodný pro všechny typy uzavřených systémů topení a chlazení.


Vlastnosti:

  • zabraňuje tvorbě vápenatých usazenin a koroze
  • pomáhá zabránit vytváření plynného vodíku
  • pomáhá snižovat hlučnost kotle či ohřívače
  • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku
  • netoxický a biologicky odbouratelný
  • určen pro domácí i průmyslové aplikace
  • koncentraci lze zkontrolovat pomocí testovací soupravy
  • ponechává se v systému, nevypouští se


Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled
světle žlutá kapalina
Zápach
slabý
pH
8
Hustota při 20 °C
1,07 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

 

Dávkování a aplikace:

Ředící poměry: 1%  – účinná koncentrace přípravku

Doporučujeme přípravek aplikovat do vyčištěného systému  – nový systém zbaven montážních a pasivačních přípravků, starý systém od koroze, vápenatých usazenin (vodního kamene), bakterií a kalů. V případě aplikace inhibičního přípravku Q100 do znečištěného systému může inhibitor částečně působit i jako rozpouštědlo usazenin a nečistot a tím se provozní voda může zakalit nebo zabarvit a mohou se v ní objevit rozpuštěné (odstraněné) nečistoty.

Systém před uvedením do provozu napusťte vodou dle požadavku výrobce kotlů a nadávkujte přípravek Q100 v množství 1% objemu systému, tj. 1 litr na 100 l. Koncentraci přípravku je vhodné měřit alespoň 1x ročně pomocí Q100tester. Inhibiční přípravek v systému ponechejte, nevypouštějte.


Balení

  • 1 l kanystr
  • 20 l kanystr


Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +35°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.

Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.


Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.