Q6000 – Čisticí směs na degradované glykolové kapaliny

Čisticí směs Q6000 je určena zejména pro čistění solárních systémů.
Rozpouští a uvolňuje degradované glykolové nečistoty „asfaltového“ typu,
uvolňuje silně degradované kaly a usazeniny.


Vlastnosti

  • rozpouští glykolové nečistoty „asfaltového typu
  • uvolňuje silně degradované kaly a usazeniny
  • určena zejména pro solární systémy
  • lze použít opakovaně pro další čistění
  • určena pro přímé použití, dále se neředí
  • vhodná pro všechny kovy
  • směs není klasifikována jako nebezpečná


Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
čirá bezbarvá kapalina
Zápach
mírný
Bod varu
189,6 °C
Hustota při 20 °C
0,951 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelná

 

Dávkování a aplikace

Směs je určena pro přímé použití, dále se NEŘEDÍ.
Ze systému vypusťte stávající provozní náplň. Systém poté naplňte čistící kapalinou Q6000 a zajistěte neustálou cirkulaci směsi v systému. Povlaky a nánosy degradovaných glykolových kapalin se rozpustí za studena během několika minut. Čištění systémů lze provádět za běžných provozních teplot (až do 190°C). Směs lze opakovaně použít.
Čistící směs Q6000 následně ze systému vypusťte a 1 až 2x propláchněte vodou. Tím je systém připraven pro plnění novou solární kapalinou.


Balení

  • 10 l kanystr
  • 20 l kanystr


Bezpečnostní opatření

Směs není nebezpečná.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.