Q8010 – Čisticí směs na rez a vodní kámen

Čisticí směs Q8010 je určena k odstranění vápenatých usazenin a rzi ve výměnících a topných tělesech.


Vlastnosti

  • odstraňuje vápenaté usazeniny (vodní kámen) a rez ve výměnících a topných tělesech
  • určeno pro akutní čištění
  • nepoškozuje sklo, plasty
  • je vhodná pro běžně používané typy kovů kromě hliníku
  • prodlužuje účinnost a životnost systémů


Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
čirá bezbarvá mírně viskózní kapalina
Zápach
charakteristický
pH
< 1
Hustota při 20 °C
1,41 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelná

 

Dávkování a aplikace

Ředící poměry:
5% minimální účinná koncentrace směsi
5-10% doporučená koncentrace směsi

 

Přípravek nařeďte vodou na požadovanou koncentraci 5-10%, tj. 5-10 l Q8010 na 100 l vody (přípravek Q8010 nalijte do vody – v tomto pořadí!). Naředěnou čistící směs Q8010 aplikujte do systému a zajistěte neustálou cirkulaci po dobu 2-3 hodin. Při rozpouštění usazenin (především vápenatých) dochází k bouřlivé reakci a vývoji plynu, proto je nutné vždy zajistit odplynění čištěného zařízení po celou dobu cirkulace čistícího prostředku (optimální je použít cirkulační čerpadlo s otevřenou nádobou).Během rozpouštění vápenatých usazenin dochází k vyčerpávání kapacity výrobku, což se projevuje tím, že stoupá hodnota pH (cca na hodnotu 2,6) a ustává vývoj plynu. Pokud v systému ještě zůstávají usazeniny je třeba po vypuštění spotřebovaného roztoku použít roztok čerstvý.Po vyčištění systém vypusťte a řádně propláchněte vodou. Vytékající voda by měla mít neutrální pH.Použitou směs zneutralizujte pomocí Q8010-neutralizátoru v nádobě mimo systém.

Doporučení

Následně systém napusťte vhodně upravenou vodou a ošetřete inhibičním přípravkem.


Balení

  • 1 l kanystr
  • 10 l kanystr
  • 20 l kanystr


Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +25°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.


Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.