Q9000 – Přípravek na odstranění měděnky

Přípravek Q9000 je určen k odstranění měděnky.
Uvolňuje oxidy mědi.


Vlastnosti

  • uvolňuje a odstraňuje oxidy mědi
  • aplikuje se formou rozprašovače
  • určené pro čištění všech typů měděných povrchů


Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
čirá bezbarvá kapalina
Zápach
mírný
pH
2
Hustota při 20 °C
1,08 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelná

 

Dávkování a aplikace

Přípravek aplikujte na čištěnou plochu pomocí rozprašovače, který je součástí 0,5litrového balení. Nechte působit po dobu cca 10 min., poté opláchněte čistou vodou.
Na hliníkových materiálech nechte působit cca 3 – 5 minut, pak opláchněte čistou vodou. V případě potřeby čisticí proces několikrát opakujte.
V průběhu čistění je nežádoucí vznik bublin. Pokud se tak stane, ihned prostředek z čištěného povrchu opláchněte. Vznik bublin indikuje, že nečistoty byly odstraněny a začíná docházet k reakci čistidla s čištěním materiálem.


Balení

  • 0,5 l láhev s rozprašovačem
  • 1 l kanystr


Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +25°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.


Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.