Výzkum a vývoj

Inovace a zlepšování provozních kapalin jsou velmi důležitou a nedílnou součástí naší práce. Výzkum a vývoj je vyžadován čím dál intenzivněji. Mezi hlavní důvody neustálého procesu testování, výzkumu a vývoje patří následující faktory:

 • Nové materiály – mnoho výrobců nahrazuje původní materiály novými. Tyto změny vyžadují kontinuální testování kompatibility těchto materiálů s provozními kapalinami. V případě nutnosti je vyžadována redefinice receptur, aby byl zajištěn bezproblémový provoz.
 • Změna technologií – v posledních několika letech prošla oblast tepelné techniky významným technologickým pokrokem – zmenšování kotlů, zvyšování výkonnosti, atd. To zvyšuje nároky na provozní kapaliny, jejich životnost nebo vliv kapalin na životnost systému.
 • Kombinace technologií – kombinace dříve samostatně používaných technologií (tepelné čerpadlo, solární systém) klade na výrobce provozních kapalin zcela nové požadavky, pro které je nutné hledat nová řešení.
 • Energetická náročnost – zvyšující se požadavky na snižování spotřeby energií mají vliv na požadavky na vlastnosti kapalin, které mohou vést k nižší spotřebě energie pro provoz oběhových čerpadel.
 • Bezpečnost – neustálý tlak na minimalizaci bezpečnostních rizik (hořlavé látky, látky nebezpečné pro životní prostředí, látky nebezpečné pro zdraví člověka) jsou významným faktorem hledání nových řešení provozních kapalin.

Při výzkumu a vývoji prochází jakákoliv změna těmito kroky:

 • Zlepšením fyzikálních a provozních vlastností
 • Verifikace bezpečnostních aspektů
 • Kontrola korozní ochrany materiálů
 • Ověření tepelné stability
 • Kompatibilita s plasty a těsněními
 • Reálný test

V případě, že nový produkt (či zlepšený) splní všechna kritéria, je uveden do prodeje.