Q Tester

Jednorázová testovací sada pro měření základních parametrů provozní vodyv topném a chladicím systému.


Obsah balení
• pH test,
• test tvrdosti vody,
• test znečištění vody.

Návod k použití
Proveďte kontrolu všech parametrů vody dle pokynů pro každý typ testu.
Pokud zjistíte, že testovaná voda nesplní jakýkoliv z parametrů, je nutné vodu vhodně upravit, nebo v případě znečištění vyčistit systém. Úpravu vody nebo vyčistění systému je oprávněn provádět odborný autorizovaný servis. V případě potřeby se můžete obrátit na technickou podporu tel +420 775 505 380, email podpora@teplonosnekapaliny.cz

Skladování
Sada obsahuje 2 ks vysoušecích sáčků, které slouží pouze k zajištění optimálních skladovacích podmínek indikátorových proužků.

1. pH TESTER VODY

Indikátorový proužek pro měření pH.

Obsah balení
• indikátorový proužek pro měření pH,
• barevná škála pro určení hodnoty pH vody.

Návod k použití
1. Naplňte do čisté nádoby malé množství testované vody.
2. Vložte indikátorový proužek na 1 sekund do vzorku vody.
3. Lehce odstraňte z proužku přebytečnou vodu a vyčkejte 15 sekund.
4. Přiložte proužek k barevné stupnici po směru šipky a určete pH vody.
5. Pokud je pH testované vody mimo interval 6,5–8,5, není tato voda vhodná pro provoz topného systému.

2. MĚŘENÍ MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ PROVOZNÍ VODY V TOPNÉM SYSTÉMU
Testování zákalu a nerozpustných látek: vizuální test čistoty topné vody.

Důležité
Vždy testujte v dobře osvětlené místnosti. Nedržte nádobu, dokud měříte, protože to má vliv na množství světla vstupujícího do nádoby.

Obsah balení
• testovací dóza,
• srovnávací terčík.

Návod k použití
1. Odeberte vzorek topné vody, promíchejte, aby se zabránilo usazení pevných částic.
2. Umístěte srovnávací terčík na vodorovnou podložku.
3. Naplňte dózu testovanou vodou po hladinu A.
4. Postavte dózu s vodou na srovnávací terčík.
5. Pohledem shora na dno zkontrolujte, zdali jsou vidět proužky srovnávacího terčíku.
6. Pro určení míry znečistění postupujte podle následujících doporučení.

3. CELKOVÁ TVRDOST VODY

Indikátorový proužek pro měření celkové tvrdosti vody.

Obsah balení

 • 1 ks indikátorového proužku pro měření tvrdosti vody napouštěcí vody,
 • 1 ks indikátorového proužku pro měření tvrdosti vody v topném systému,
 • Barevná škála pro určení hodnoty tvrdosti vody.

Návod k použití

a) změřte tvrdost vody napouštěcí (pitné) vody

 1. Naplňte do čisté nádoby malé množství testované vody.
 2. Vložte indikátorový proužek na 1 sekundu do vzorku vody.
 3. Lehce odstraňte z proužku přebytečnou vodu a vyčkejte 15 sekund.
 4. Přiložte proužek k barevné stupnici a určete celkovou tvrdost vody.
 5. Pokud je tvrdost pitné vody vyšší jako 7°dH (120 ppm), není tato voda vhodná pro napuštění do topného systému a před napuštěním do topného systému je nutné ji alespoň částečně demineralizovat, nebo použít vodu s vhodnými parametry.

b) změřte tvrdost vody v topném systému

 1. Naplňte do čisté nádoby malé množství testované vody.
 2. Vložte indikátorový proužek na 1 sekundu do vzorku vody.
 3. Lehce odstraňte z proužku přebytečnou vodu a vyčkejte 15 sekund.
 4. Přiložte proužek k barevné stupnici a určete celkovou tvrdost vody.
 5. Pokud je tvrdost vody z topného systému nižší o více jak 4°dH (70 ppm) v porovnání s tvrdostí pitné vody, je nutné systém vyčistit.

Vyhodnocení a nápravná opatření

Pokud kterýkoliv z parametrů nesplňuje požadované hodnoty pro provoz topného systému, je nutné provést vyčištění systému nebo úpravu topné vody vhodnými přípravky.