SafeCleaner 1″ – ULTIMA LINE bílá

Kompaktní mechanický magnetický filtr řady ULTIMA LINE na ochranu komponent kotle před poškozením nečistotami, které se vytvoří během provozu systému, nebo před tvorbou nežádoucích usazenin z nekvalitní provozní kapaliny.

V těle filtru je umístěna filtrační nerezová vložky, v jejímž středu je vestavěný magnet. Voda vtéká nejdříve do filtrační vložky, kde dochází k primárnímu zachycení magnetických nečistot na magnet, nemagnetické nečistoty pak zůstávají zachyceny uvnitř filtrační vložky. Tímto způsobem je zajištěno zachycení všech typů nečistot – magnetických i nemagnetických.

Filtr by měl být nainstalován na zpětné potrubí do kotle, nejlépe před oběhové čerpadlo. Tato instalace zajistí zachycení všech nečistot, které se uvolnily do vody z radiátorů a potrubí. Všechny nečistoty jsou zachyceny ve filtru. Tím je ochráněno oběhové čerpadlo, kterému hrozí poškození z důvodu nekumulování magnetických nečistot, i výměník kotle, ve kterém by mohlo dojít k tvorbě nežádoucích inkrustů.

Při instalaci je nutné dodržet směr proudění vyznačený na filtru.

Rotační připojovací potrubí umožňuje instalaci filtru v těchto pozicích:

  • Vertikální
  • Horizontální
  • Jakkoliv mezi těmito polohami

Objem filtru 0,5 litru umožňuje dávkování chemických přípravků do systému.

Materiálová specifikace:

Připojení
Polyamide PA66
Tělo filtru
Polyamide PA66 +30% GF
Víčko filtru
Polyamide PA66 +30% GF
Pouzdro magnetu
Polyamide PA66 +30% GF
Filtrační vložka
nerez AISI 304, 100 mikronů
Těsnění
EPDM
Magnet
Neodymium REN35 B = 11.000 Gauss
Testováno dle IEC 60404-5 & ASTM A977

 

Technické parametry:

Provozní kapalina
voda, voda + glykol
Připojení
22 mm, 28 mm, 3/4″, 1″, 5/4″
Max. provozní tlak
3 Bar
Provozní teplota
0 – 90 °C

 

Rozměry filtru:

Hydraulické parametry filtru:

Schéma funkčnosti filtru:

Provozní medium vtéká do filtrační vložky s centrálně umístěným magnetem uvnitř filtru. V první fázi dochází k zachycení všech magnetických nečistot, v druhé fázi jsou zbylé nemagnetické nečistoty zachyceny filtrační vložce. Filtrační vložka s jemností 100 mikronů zajišťuje zachycení i velmi jemných nečistot a kalů. Filtrované medium se vrací po vnějších okrajích filtrační nádoby zpět do systému. Pokud je filtr nainstalován do dříve provozovaného systému, je nutné filtr čistit z důvodu přítomnosti nečistot častěji. Po odfiltrování nečistot frekvence čištění klesá. V případě nevyčištění filtru od nečistot může dojít k celkovému zanešení vložky, zablokování a nepropustnosti filtru. V takovém případě může dojít k velkému tlakovému rozdílu systému a vyvolání poruchy na zdroji tepla (kotle).
Pro odstranění poruchy je v případě zanešení filtru postačující vyčistění filtru a následné opětovné uvedení provozu kotle.

Instalace filtru:

Filtr SafeCleaner 1 doporučujeme umístit na zpětné potrubí, přivádějící vodu z topení do kotle. Tímto bude zajištěno, že veškeré nečistoty ze systému, budou zachyceny ve filtru, před vstupem vody do kotle.

Vyčištění filtru, údržba:

Pro zajištění správné funkčnosti filtru je nutná pravidelná kontrola a čištění filtru. Před vyčištěním filtru SafeCleaner 1, kontrolujte, že je čištění bezpečné. Doporučujeme vypnout kotel a nechat ochladit provozní vodu na bezpečnou teplotu, aby nedošlo k úrazu při čištění. Uzavřete ventil(y), povolte víčko filtru a vypusťte vodu z celého filtru. Po vypuštění vody z filtru vyšroubuje víčko filtru. Očistěte filtrační vložku a omyjte vodou. Sejměte krytku magnetu, krytku očistěte a omyjte. Omyté a čisté komponenty opět zkompletujte – nasaďte krytku na magnet, filtrační vložku vsuňte do víčka filtru. Zkontrolujte, zda není poškozen těsnicí O-kroužek, v případě poškození jej vyměňte. Filtr opět zkompletujte. Filtr napouštějte vodou pomalu, aby bylo možné zkontrolovat těsnost filtru.

Pro správnou funkčnost filtru doporučujeme kontrolu a vyčištění filtru alespoň jednou ročně. V případě instalace do nového systému je nutné kontrola nejpozději po jednom měsíci provozu. V případě instalace filtru do již provozovaného systému může být nutnost čistění častější, a to v závislosti na znečistění systému.

UPOZORNĚNÍ!
Součástí filtru Safecleaner 1 je silný magnet vytvářející rozsáhlé magnetické pole. Vytvořené magnetické pole může být ohrožující pro elektronické přístroje v okolí magnetu.