SafeCleaner 3/4″ – ULTIMA LINE černá

Kompaktní mechanický magnetický filtr řady ULTIMA LINE na ochranu komponent kotle před poškozením nečistotami, které se vytvoří během provozu systému, nebo před tvorbou nežádoucích usazenin z nekvalitní provozní kapaliny.

V těle filtru je umístěna filtrační nerezová vložky, v jejímž středu je vestavěný magnet. Voda vtéká nejdříve do filtrační vložky, kde dochází k primárnímu zachycení magnetických nečistot na magnet, nemagnetické nečistoty pak zůstávají zachyceny uvnitř filtrační vložky. Tímto způsobem je zajištěno zachycení všech typů nečistot – magnetických i nemagnetických.

Filtr by měl být nainstalován na zpětné potrubí do kotle, nejlépe před oběhové čerpadlo. Tato instalace zajistí zachycení všech nečistot, které se uvolnily do vody z radiátorů a potrubí. Všechny nečistoty jsou zachyceny ve filtru. Tím je ochráněno oběhové čerpadlo, kterému hrozí poškození z důvodu nekumulování magnetických nečistot, i výměník kotle, ve kterém by mohlo dojít k tvorbě nežádoucích inkrustů.

Při instalaci je nutné dodržet směr proudění vyznačený na filtru.

Rotační připojovací potrubí umožňuje instalaci filtru v těchto pozicích:

  • Vertikální
  • Horizontální
  • Jakkoliv mezi těmito polohami

Objem filtru 0,5 litru umožňuje dávkování chemických přípravků do systému.


Materiálová specifikace

Připojení
Polyamide PA66
Tělo filtru
Polyamide PA66 +30% GF
Víčko filtru
Polyamide PA66 +30% GF
Pouzdro magnetu
Polyamide PA66 +30% GF
Filtrační vložka
nerez AISI 304, 800 mikronů
Těsnění
EPDM
Magnet
Neodymium REN35 B = 11.000 Gauss
Testováno dle IEC 60404-5 & ASTM A977

 

Technické parametry

Provozní kapalina
voda, voda + glykol
Připojení
22 mm, 28 mm, 3/4″, 1″, 5/4″
Max. provozní tlak
3 Bar
Provozní teplota
0 – 90 °C

 

Rozměry filtru


Hydraulické parametry filtru


Schéma funkčnosti filtru

Provozní medium vtéká do filtrační vložky s centrálně umístěným magnetem uvnitř filtru. V první fázi dochází k zachycení všech magnetických nečistot, v druhé fázi jsou zbylé nemagnetické nečistoty zachyceny filtrační vložce. Filtrační vložka s jemností 100 mikronů zajišťuje zachycení i velmi jemných nečistot a kalů. Filtrované medium se vrací po vnějších okrajích filtrační nádoby zpět do systému. Pokud je filtr nainstalován do dříve provozovaného systému, je nutné filtr čistit z důvodu přítomnosti nečistot častěji. Po odfiltrování nečistot frekvence čištění klesá. V případě nevyčištění filtru od nečistot může dojít k celkovému zanešení vložky, zablokování a nepropustnosti filtru. V takovém případě může dojít k velkému tlakovému rozdílu systému a vyvolání poruchy na zdroji tepla (kotle). Pro odstranění poruchy je v případě zanešení filtru postačující vyčistění filtru a následné opětovné uvedení provozu kotle.


Instalace filtru

Filtr SafeCleaner 1 doporučujeme umístit na zpětné potrubí, přivádějící vodu z topení do kotle. Tímto bude zajištěno, že veškeré nečistoty ze systému, budou zachyceny ve filtru, před vstupem vody do kotle.


Vyčištění filtru, údržba

Pro zajištění správné funkčnosti filtru je nutná pravidelná kontrola a čištění filtru. Před vyčištěním filtru SafeCleaner 1, kontrolujte, že je čištění bezpečné. Doporučujeme vypnout kotel a nechat ochladit provozní vodu na bezpečnou teplotu, aby nedošlo k úrazu při čištění.

Uzavřete ventil(y), povolte víčko filtru a vypusťte vodu z celého filtru. Po vypuštění vody z filtru vyšroubuje víčko filtru. Očistěte filtrační vložku a omyjte vodou. Sejměte krytku magnetu, krytku očistěte a omyjte. Omyté a čisté komponenty opět zkompletujte – nasaďte krytku na magnet, filtrační vložku vsuňte do víčka filtru.

Zkontrolujte, zda není poškozen těsnicí O-kroužek, v případě poškození jej vyměňte. Filtr opět zkompletujte. Filtr napouštějte vodou pomalu, aby bylo možné zkontrolovat těsnost filtru.


Pro správnou funkčnost filtru doporučujeme kontrolu a vyčištění filtru alespoň jednou ročně. V případě instalace do nového systému je nutné kontrola nejpozději po jednom měsíci provozu. V případě instalace filtru do již provozovaného systému může být nutnost čistění častější, a to v závislosti na znečistění systému.

UPOZORNĚNÍ: Součástí filtru Safecleaner 1 je silný magnet vytvářející rozsáhlé magnetické pole. Vytvořené magnetické pole může být ohrožující pro elektronické přístroje v okolí magnetu.