Ultima SLP – Nemrznoucí směs pro solární systémy

Solární kapalina pro přímé použití

Teplonosné médium na bázi propylenglykolu určené pro přenos tepla v solárních systémech včetně vakuových pro teplotní interval od –32 °C do 230 °C.

Oblasti použití

Solární systémy.

Vlastnosti

  • bod tuhnutí –32 °C,
  • kapalina „BORAX FREE“,
  • ochrana proti korozi,
  • ochrana těsnění,
  • Životnost kapaliny 7–10 let zajištěna inhibicí na bázi OAT.

Dávkování a aplikace
Teplonosná směs SLP je hotová směs pro přímé použití. Již se dále neředí. Směs aplikujte přímo do vhodně připraveného systému.

Příprava a údržba systému

Před napuštěním nového solárního systému nebo při provádění údržby na již provozovaných systémech doporučujeme provést čištění systému vhodnou čistící směsí pro odstranění montážních nečistot či provozních usazenin Po řádném proplachu vodou může dojít k opětovnému plnění systému příslušným teplonosným médiem. V případě solárního systému je vhodným prostředkem čistící kapalina Q6000.

Kontrola provozních vlastností kapaliny

Pro zachování odpovídajících provozních parametrů kapaliny doporučujeme každoročně provádět u provozní kapaliny kontrolu hodnoty pH a teplotu tuhnutí. Tím je zajištěna uváděná životnost kapaliny.

Korozivní ochrana

Měď (99 % Cu)
Pájka (PbSn30)
Mosaz (Cu70Zn30)
Ocel (0,2 % C)
Litina (3,3 % C, 2 % Si)
Hliník (AlCu4Si5)
Silumin (AlSi12Cu4)

 

Kompatibilita s plasty a pryžemi

Balení

  • 5 l kanystr
  • 10 l kanystr
  • 20 l kanystr
  • 25 l kanystr – prodej ukončen

Bezpečnostní opatření

Teplonosná směs Ultima SLP není klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí a není klasifikována jako nebezpečná pro zdraví člověka.