Čištění systémů

Během provozu systémů dochází k jistým problémům. Ty mohou souviset s tvorbou vodního kamene, vznikem koroze či dalších provozních nečistot a usazenin.

Součástí našich služeb je možné provést analýzu systému či dané provozní kapalin a určit, jakým způsobem a jakými produkty lze systém vyčistit tak, aby došlo k obnově jeho účinnosti.

Filtrační sada pro velkoobjemové topné systémy
Filtrační sada pro velkoobjemové topné systémy

Průmyslové objekty

Určení produktů pro čistění systému a čisticího procesu závisí na spoustě faktorů – jaké materiály jsou v systému použity, jaké bylo teplonosné medium (voda, glykolové směsi či kapaliny na bázi mravenčanu/octanu draselného), apod. Na základě těchto údajů je možné zvolit vhodný čistící prostředek a pracovní postup.

Součástí provedení čistění systému je také zajištění likvidace nejen současné provozní kapaliny, ale i likvidace čisticí směsi.

Velmi důležité je eliminace rizik souvisejících s čištěním – při čistění korozních nečistot či vodního kamene, nebo při volbě nevhodného čisticího produktu může docházet k uvolňování nežádoucích plynů (např. vodík, oxid uhličitý), které mohou být při určitých koncentracích nebezpečnými.

Proto je nutné provádět při čistění průmyslových celků průběžných monitoring těchto parametrů pro zajištění bezpečného procesu.

Vysokotlaká čisticí jednotka VM3

Vysokotlaká čisticí jednotka VM3

Filtrační sada pro malo a středně objemové topné systémy
Filtrační sada pro malo a středně objemové topné systémy

Domácí systémy

Pro čistění domácích systémů (topení, solární systémy) nabízíme z našeho portfolia výrobků vhodné přípravky dle typu znečištění. Taktéž je možné využít sítě našich partnerů, kteří systém odborně vyčistí.

Čisticí jednotka pro domácí topné systémy
Čisticí jednotka pro domácí topné systémy