Ultima MB 100 – Magnetický separační filtr

Magnetický separační filtr pro ochranu komponent kotle před poškozením nečistotami, které se vytvoří během provozu systému, nebo před tvorbou nežádoucích usazenin z nekvalitní provozní kapaliny.

V těle filtru je umístěna filtrační nerezová vložky a v jejímž středu je vestavěný magnet. Voda vtéká nejdříve do filtrační vložky, kde dochází k primárnímu zachycení magnetických nečistot na magnet, nemagnetické nečistoty pak zůstávají zachyceny uvnitř filtrační vložky. Tímto způsobem je zajištěno zachycení všech typů nečistot  – magnetických i nemagnetických. Filtr by měl být nainstalován na zpětné potrubí před kotel a oběhové čerpadlo. Tato instalace zajistí zachycení všech nečistot, které se uvolnily do vody z radiátorů a potrubí. Všechny nečistoty jsou zachyceny ve filtru. Tím je ochráněno oběhové čerpadlo, kterému hrozí poškození z důvodu nahromadění magnetických nečistot, a výměník kotle, ve kterém by mohlo dojít k tvorbě nežádoucích inkrustů. Při instalaci je nutné dodržet směr proudění vyznačený na filtru. Objem filtru umožňuje dávkování chemických přípravků do systému.

Materiálová specifikace:

Tělo filtru
plast
Filtrační vložka
100 mikronů
náhradní vložka 500 mikronů
Těsnění
EPDM
Magnet
neodymový, 14.000 Gauss
Barva
černá

 

Technické parametry:

Provozní kapalina
voda, voda + glykol
Připojení
3/4“, 1“, 5/4“, 22mm, 28 mm
Max. provozní tlak
3 bar
Provozní teplota
0÷90°C
KV
6,81 – 7,51 m3/h

 

Rozměry filtru:

G A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]

3/4”

106 106

212

1”

111 111

222

Popis filtru:

  1. Magnet 14.000 GAUSS
  2. Filtrační vložka 100 mikronů
  3. Tělo 2.
  4. Odvzdušňovací ventil
  5. Horní víko 1.
  6. Cyklonová vložka
  7. Připojovací rotační T-kus

Hydraulické parametry filtru:

Instalace filtru:

Filtr Ultima MB 100 doporučujeme umístit na zpětné potrubí, přivádějící vodu z topení do kotle. Tímto bude zajištěno, že veškeré nečistoty ze systému budou zachyceny ve filtru před vstupem vody do kotle.

Vyčištění filtru, údržba:

Pro zajištění správné funkčnosti filtru je nutná pravidelná kontrola a čištění filtru. Před vyčištěním filtru Ultima MB100 zkontrolujte, zda-li je čištění bezpečné. Doporučujeme vypnout kotel a nechat ochladit provozní vodu na bezpečnou teplotu, aby nedošlo k úrazu při čištění. Uzavřete ventil(y), povolte víčko filtru a vypusťte vodu z celého filtru. Vyndejte magnet z hlavy filtru. Po vypuštění vody z filtru vyšroubuje víčko filtru. Očistěte filtrační vložku vlažnou vodou. Omyté a čisté komponenty opět zkompletujte. Zkontrolujte, zda není poškozen těsnicí O-kroužek, v případě poškození jej vyměňte. Systém napouštějte vodou pomalu, aby bylo možné zkontrolovat těsnost filtru.

Pro správnou funkčnost filtru doporučujeme kontrolu a vyčištění filtru alespoň jednou ročně.
V případě instalace do nového systému je nutné kontrola nejpozději po jednom měsíci provozu.
V případě instalace filtru do již provozovaného systému může být nutnost čistění častější, a to v závislosti na znečistění systému.

UPOZORNĚNÍ!
Součástí filtru Ultima MB100 je magnet vytvářející rozsáhlé magnetické pole. Vytvořené magnetické pole může být ohrožující pro elektronické přístroje v okolí magnetu.