ULTIMA LINE – MG1 Vario: Kompaktní mechanický magnetický filtr

Představuje kompaktní mechanický magnetický filtr řady ULTIMA LINE – MG1 Vario. Slouží na ochranu komponent kotle před poškozením nečistotami, které se vytvoří během provozu systému, nebo před tvorbou nežádoucích usazenin z nekvalitní provozní kapaliny.