D700 – Biocidní přípravek pro okruhy s pitnou vodou

Dezinfekční a biocidní přípravek D700 pro okruhy s pitnou vodou a zásobníky
s TUV.

D700 je roztok obsahující stabilizovaný biocidní přípravek pro použití pro okruhy s pitnou vodou a zásobníky s TUV. Tyto systémy mohou trpět potížemi způsobenými množením mikroorganizmů, zejména bakteriemi. Běžně působené potíže:

  • Ucpávání potrubí, rozvodů, ventilů a tepelných výměníků
  • Nepříjemný zápach
  • Koroze tepelného výměníku
  • Koroze rozvodů

Tyto potíže mohou vážně narušit hladký a účinný provoz systému.


Oblasti použití

Okruhy s pitnou vodou a zásobníky s TUV.


Vlastnosti

  • Účinně likviduje bakterie
  • Odstraňuje ucpávky a usazeniny způsobené kaly
  • Nekorozivní
  • Netoxické produkty rozkladu
  • Snadné a rychlé dávkování


Dávkování a aplikace

Zanesené systémy, které jsou typické slabou cirkulací, zbarvenou vodou nebo silným zápachem musí být nejprve vyčištěny a dezinfikovány. Přípravek D700 se dávkuje v poměru 1 litr přípravku na 300 litrů objemu systému a ponechán v systému TUV a okruhů s pitnou vodou cirkulovat při pokojové teplotě po dobu min. 1 hodiny. Poté systém vypusťte a řádně vypláchněte.