Analýza vody

Voda je nejběžněji používané médium zejména v systémech topení či chlazení a klimatizacích. V těchto systémech dochází v průběhu času k postupným změnám – tvorba vodního kamene, usazování nečistot vzniklých nedostatečným vyčištěním systému před uvedením do provozu, tvorba koroze v systému. Důsledkem těchto změn je zhoršení provozu systému.

Pro zajištění bezproblémového dlouhodobého provozu systému je tedy zapotřebí provést vstupní analýzu napouštěcí vody. Pokud je systém již provozovaný, je nutné pro definici opatření pro odstranění závad či neefektivního provozu systému udělat analýzu systémové vody. Naše společnost zajišťuje všechny potřebné analýzy, aby bylo možné určit korektivní kroky.

Analýza vody – jednotlivé položky (stručný přehled):

  • pH
  • tvrdost
  • vodivost
  • podíl rozpuštěných látek
  • podíl nerozpuštěných látek
  • obsah kovů
  • analýza pro likvidaci

Na základě výsledků těchto analýz lze určit, jak vodu ošetřit pro vhodný provoz, či pro již provozovaný systém nadefinovat, jaké nečistoty jsou v systému a jak systém efektivně vyčistit.

V případě zájmu o analýzu vody nás kontaktujte na e-mail objednavky@avqn.com nebo vyplňte níže uvedený formulář. Následně Vás budeme kontaktovat ohledně dalšího postupu. Děkujeme.

zakladni analyza vody

Zašlete nám dotaz či nezávaznou poptávku: