Testování biocidních přípravků – AV EQUEN

Projekt TESTOVÁNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ – AV EQUEN je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je testování čtyř biocidních dezinfekčních přípravků včetně provedení akreditovaných zkoušek. Projekt si klade za úkol řešení problémů s mikrobiální kontaminací povrchů a rukou. Tento problém v současnosti vyostřuje epidemie Covid-19.

Testování a certifikace nových výrobků – AV EQUEN

Projekt TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACE NOVÝCH VÝROBKŮ – AV EQUEN je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je certifikace sady produktů pro úpravu a filtraci zdrojů vody, které v souladu s platnou legislativou ČR splňují hygienické požadavky na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou.