Zakázková výroba

Kromě výroby standardní produktů nabízíme pro naše zákazníky výrobky dle specifických požadavků zákazníka. Do této kategorie výroby patří výroba privátních značek a projektová výroba. Privátní značky V případě dostatečného množství vyrábíme kapaliny podle požadavků zákazníka. Pro tyto výrobky lze definovat složení kapaliny, barvu kapaliny, typ a velikost obalu, název a vzhled etikety.  Pro privátní značky zajišťujeme přípravu veškeré dokumentace dle platných předpisů – bezpečnostní listy, klasifikace nebezpečnosti, technické a produktové listy, registrace v národní databázi chemických látek. Projektová výroba V případě zakázek většího rozsahu (investiční projekty) vyrábíme kapaliny určené pro přímou aplikaci do systému. Výroba probíhá buď na základě specifikace parametrů od zákazníka – podíl nezámrzné složky či požadovaná minimální provozní teplota, nebo poskytujeme konzultaci pro výběr odpovídajícího typu kapaliny na základě technických parametrů systému. Kapalina je pak pro minimalizaci rizik s následnou manipulací namíchána na finální koncentraci a přímo plněna do systému.

Zašlete nám dotaz či nezávaznou poptávku: