VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE

HARMONOGRAM JARO 2024


SEMINÁŘ I: Kvalita vody pro topné systémy

 • Požadavky na kvalitu provozní topné vody
  • Technologické požadavky
  • Legislativa
 • Měření parametrů vody
  • pH, konduktivita, tvrdost, koncentrace chloridů,
   koncentrace inhibitoru
 • Postupy pro dosažení požadovaných parametrů
  provozní vody pro topné systémy
  • Úprava vody
  • Pracovní postupy
  • Kapaliny a jejich použití (inhibitory koroze,
   biocidní přípravky, nemrznoucí směsi)
 • Čištění topných systémů
  • Čistící směsi, vlastnosti
  • Pracovní postupy

SEMINÁŘ II: Úprava pitné vody, vody ze studní a vrtů

 • Složení a vlastnosti vody v závislosti na zdroji vody
 • Požadavky na kvalitu pitné a užitkové vody
  • Legislativa
  • Provozní a technologické požadavky
 • Měření vybraných parametrů vody
  • pH, tvrdost, koncentrace chloridů, koncentrace dusičnanů
 • Úpravny vody
  • Typy úpraven
  • Instalace a montáž
  • Uvedení do provozu
 • Servis a údržba
  • Uživatelské provozní úkony
  • Odborné servisní prohlídky
  • Servisní plán

TERMNÍNY:

Brno, Sokolova 696/32
19. 3. 2024, 09:00 – 14:30
9. 4. 2024, 09:00 – 14:30
16. 4. 2024, 09:00 – 14:30
14. 5. 2024, 09:00 – 14:30
21. 5. 2024, 09:00 – 14:30

Praha, Podnikatelská 565
21. 3. 2024, 09:00 – 14:30
4. 4. 2024, 09:00 – 14:30
11.4. 2024, 09:00 – 14:30
16. 5. 2024 09:00 – 14:30
23. 5. 2024, 09:00 – 14:30

TERMÍNY:

Brno, Sokolova 696/32
30. 4. 2024, 09:00 – 14:30

Praha, Podnikatelská 565
30. 5. 2024, 09:00 – 14:30

Přihláška na školení:

Např.: Jméno a příjmení
Např.: 1
Vyberte jednu z možností. Pokud školení “Seminář I: Kvalita vody pro topné systémy” nechcete, vyberte prázdnou možnost.
Vyberte jednu z možností. Pokud školení “Seminář II: Úprava pitné vody, vody ze studní a vrtů” nechcete, vyberte prázdnou možnost.

Vstupní školící video naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=8fpRIJH3QxQ

Případné dotazy směřujte na obchodní zástupce nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese marketing@avqn.com.

Minimální počet účastníků je 5, v případě nižšího počtu se seminář nekoná. Občerstvení během školení zajištěno.