VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE – PODZIM 2023


SEMINÁŘ I: Kvalita vody pro topné systémy

 • Požadavky na kvalitu provozní topné vody
  • Technologické požadavky
  • Legislativa
 • Měření parametrů vody
  • pH, konduktivita, tvrdost, koncentrace chloridů,
   koncentrace inhibitoru
 • Postupy pro dosažení požadovaných parametrů
  provozní vody pro topné systémy
  • Úprava vody
  • Pracovní postupy
  • Kapaliny a jejich použití (inhibitory koroze,
   biocidní přípravky, nemrznoucí směsi)
 • Čištění topných systémů
   • Čistící směsi, vlastnosti
   • Pracovní postupy

SEMINÁŘ II: Úprava pitné vody, vody ze studní a vrtů

 • Složení a vlastnosti vody v závislosti na zdroji vody
 • Požadavky na kvalitu pitné a užitkové vody
  • Legislativa
  • Provozní a technologické požadavky
 • Měření vybraných parametrů vody
  • pH, tvrdost, koncentrace chloridů, koncentrace dusičnanů
 • Úpravny vody
  • Typy úpraven
  • Instalace a montáž
  • Uvedení do provozu
 • Servis a údržba
  • Uživatelské provozní úkony
  • Odborné servisní prohlídky
  • Servisní plán

Pozvánka ve formátu PDF ke stažení ZDE.
Případné dotazy směřujte na obchodní zástupce nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese marketing@avqn.com