VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE – JARO 2023


SEMINÁŘ I: Kvalita vody pro topné systémy

 • Požadavky na kvalitu provozní topné vody
  • Technologické požadavky
  • Legislativa
 • Měření parametrů vody
  • pH, konduktivita, tvrdost, koncentrace chloridů,
   koncentrace inhibitoru
 • Postupy pro dosažení požadovaných parametrů
  provozní vody pro topné systémy
  • Úprava vody
  • Pracovní postupy
  • Kapaliny a jejich použití (inhibitory koroze,
   biocidní přípravky, nemrznoucí směsi)
 • Čištění topných systémů
   • Čistící směsi, vlastnosti
   • Pracovní postupy

TERMÍNY, čas 9:00 – 13:30 hod:
Brno, Sokolova 696/32
  7. 3. 2023 – Kapacita 16 míst | volno 0 míst

 28. 3. 2023 – Kapacita 16 míst | volno 0 míst
23. 5. 2023 – Kapacita 16 míst | volno 16 míst
  6. 6. 2023 – Kapacita 16 míst | volno 10 míst

Praha, Podnikatelská 565
  9. 3. 2023 – Kapacita 10 míst | volno 0 míst 
23. 3. 2023 – Kapacita 10 míst | volno 0 míst 
13. 4. 2023 – Kapacita 10 míst | volno 1 místo
11. 5. 2023 – Kapacita 10 míst | volno 2 místa
  1. 6. 2023 – Kapacita 10 míst | volno 4 místa

SEMINÁŘ II: Úprava pitné vody, vody ze studní a vrtů

 • Složení a vlastnosti vody v závislosti na zdroji vody
 • Požadavky na kvalitu pitné a užitkové vody
  • Legislativa
  • Provozní a technologické požadavky
 • Měření vybraných parametrů vody
  • pH, tvrdost, koncentrace chloridů, koncentrace dusičnanů
 • Úpravny vody
  • Typy úpraven
  • Instalace a montáž
  • Uvedení do provozu
 • Servis a údržba
  • Uživatelské provozní úkony
  • Odborné servisní prohlídky
  • Servisní plán

TERMÍNY, čas 9:00 – 13:30 hod:
Brno, Sokolova 696/32
16. 3. 2023 – Kapacita 16 míst | volno 10 míst
25. 4. 2023 – Kapacita 16 míst | volno 8 míst
  8. 6. 2023 – Kapacita 16 míst | volno 15 míst

Praha, Podnikatelská 565
30. 3. 2023 – Kapacita 10 míst | volno 10 míst
27. 4. 2023 – Kapacita 10 míst | volno 9 míst
18. 5. 2023 – Kapacita 10 míst | volno 10 míst

Pozvánka ke stažení ve formátu PDF zde.
Případné dotazy směřujte na obchodní zástupce nebo na marketing@avqn.com


Přihláška na školení:

Např.: Jméno a příjmení
Např.: 1
Vyberte jednu z možností. Pokud školení "Seminář I: Kvalita vody pro topné systémy" nechcete, vyberte prázdnou možnost.
Vyberte jednu z možností. Pokud školení "Seminář II: Úprava pitné vody, vody ze studní a vrtů" nechcete, vyberte prázdnou možnost.