Analýzy, rozbory

SpecifikaceObjednací kódPopis výrobkuBalení
Základní analýza provozní vody
FW-A
pH, vodivost, tvrdost vody
-
Analýza provozní topné vody
HW-A
Analýza dle VDI 2035 - pH, vodivost, tvrdost vody, TDS, TSS, hodnota korozních indexů, podíl ostatních látek
-
Základní analýza bakterií A
BACT-A
Identifikace přítomnosti aerobních bakterií ve vodě
-
Analýza provozní teplonosné kapaliny
HTF-A-BASIC
Základní analýza parametrů teplonosné kapaliny - pH, vodivost, podíl ostatních látek
-
Analýza pitné vody PK
DW-SA
Analýza pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. (krácený rozsah)
-
Analýza pitné vody PP
AV/A.06
Analýza pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. (plný rozsah)
-
Analýza pitné vody
pro kolaudaci Z
AV/A.07
Analýza pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro účely kolaudace (krácený rozsah)
-
Analýza pitné vody
pro kolaudaci P
AV/A.08
Analýza pitné vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro účely kolaudace (plný rozsah)
-
Korozivnost teplonosné kapaliny
HTF-A-COR
Stanovení korozního vlivu kapaliny na kovy dle ASTM 1384
-
Složení glykolových kapalin
HTF-A-COMP
Složení glykolové kapaliny (% podíl MPG, MEG, glycerin)
-
Rozšířený rozbor
teplonosných kapalin
HTF-A-FULL
Rozšírený rozbor teplonosné kapalny - pH, vodivost, podíl ostatních látek, nezámrzná teplota, hustota, viskozita, bakterie
-
Projekt čištění a stabilizace pro velkoobjemové systémy
C-S-PROJECT
Projekt na čistění a stabilizaci velkoobjemového topného systému - stanovení přípravků a množství, simulace průběhu realizace
-
Analýza korozní smyčky
KS-A
Stanovení korozního vlivu kapaliny na kovy
-
Vstupní diagnostika systému
AV/A.14
Vstupní diagnostika a prohlídka systému, neobsahuje dopravu
-

Poznámka:
Standardní doba zpracování analýzy 10 pracovních dnů od data doručení do laboratoře Jihlava.
Příplatek 100% ze základní ceny za zpracování analýzy do 5 pracovních dnů od data doručení do laboratoře Jihlava.