Analýzy, rozbory

SpecifikaceObjednací kódPopis výrobkuBalení
Základní analýza provozní vody
AV/A.01Základní analýza vody
- pH
- vodivost
- tvrdost vody
- TDS (celkové rozpuštěné látky)
- anorganické parametry
- korozní indexy
-
Plná analýza provozní topné vodyAV/A.02Kompletní analýza vody pro technologické účely
- pH
- vodivost
- tvrdost vody
- TDS (celkové rozpuštěné látky)
- TSS (celkové nerozpuštěné látky)
- anorganické parametry
- korozní indexy
- podíl ostatních látek
- přítomnost aerobních bakterií
-
Základní analýza
bakterií A
AV/A.03Identifikace přítomnosti aerobních bakterií ve vodě
-
Sada analýz IAV/A.04Sada analýz I zahrnuje soubor dvou analýz pro uzavřený vodní okruh:
– 1x základní analýza vody
– 1x plná analýza vody
-
Sada analýz IIAV/A.05Sada analýz II zahrnuje soubor tří analýz pro uzavřený vodní okruh:
– 2x základní analýza vody
– 1x plná analýza vody
-
Sada analýz IIIAV/A.06Sada analýz III zahrnuje soubor dvou analýz pro otevřený vodní okruh:
– 1 x základní analýza vody
– 1 x plná analýza vody
-
Sada analýz IVAV/A.07Sada analýz IV - soubor 3 analýz pro otevřený vodní okruh (2 x základní analýza vody, 1 x plná analýza kapaliny).-
Základní analýza nemrznoucí kapaliny
AV/A.08Základní analýza parametrů nemrznoucí teplonosné kapaliny pro topné/chladící systémy:
– pH
– vodivost
– TDS (celkové rozpuštěné látky)
– TSS (celkové nerozpuštěné látky)
– anorganické parametry
– zámrzná teplota
– přítomnost aerobních bakterií
-
Analýza solární kapalinyAV/A.09Základní analýza teplonosné solární kapaliny:
– pH
– vodivost
– TDS (celkové rozpuštěné látky)
– TSS (celkové nerozpuštěné látky)
– anorganické parametry
– zámrzná teplota
-
Plná analýza nemrznoucí kapalinyAV/A.10Plná analýza parametrů nemrznoucí teplonosné kapaliny pro topné/chladící systémy:
– pH
– vodivost
– TDS (celkové rozpuštěné látky)
– TSS (celkové nerozpuštěné látky)
– anorganické parametry
– zámrzná teplota
– přítomnost aerobních bakterií
– podíl ostatních látek
-
Korozivnost teplonosné kapaliny
AV/A.11Stanovení korozního vlivu teplonosné kapaliny na kovy dle ASTM 1384-
Složení glykolových kapalinAV/A.12Složení teplonosné kapaliny na bázi glykoloů (% podíl MPG, MEG, glycerin)-
Krácený rozbor spotřební vodyAV/A.13Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody (krácený rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií-
Plný rozbor spotřební vodyAV/A.14Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody (plný rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií-
Krácený rozbor spotřební vody - kolaudaceAV/A.15Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody pro účely kolaudace (krácený rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií
Plný rozbor spotřební vody - kolaudaceAV/A.16Analýza vody dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro kvalitu pitné vody pro účely kolaudace (plný rozsah), vč. tvrdosti vody a přítomnosti bakterií
Analýza bakterií ve spotřební voděAV/A.17Analýza bakterií ve spotřební vodě
Analýza pesticidůAV/A.18Analýza množství pesticidů ve spotřební vodě
Základní rozbor spotřební vodyAV/A.19Základní analýza vody
- pH
- vodivost
- tvrdost vody
- TDS (celkové rozpuštěné látky)
- anorganické parametry
- korozní indexy
Analýza železo/manganAV/A.20Rozbor přítomnost železa a manganu ve spotřební vodě
Analýza radonuAV/A.21Rozbor přítomnosti radonu ve spotřební vodě
Analýza korozní smyčkyAV/A.22Stanovení korozních úbytků materiálů v technologických systémech

Poznámka:
Standardní doba zpracování analýzy 10 pracovních dnů od data doručení do laboratoře Jihlava.
Příplatek 100% ze základní ceny za zpracování analýzy do 5 pracovních dnů od data doručení do laboratoře Jihlava.