Služby a servis

SpecifikaceObjednací kódPopis výrobkuBalení
Servis testovacích přístrojůAV/C.01Servis testovacích přístrojů konduktometr nebo pH metr, kalibrace přístroje. Cena je za servis/kalibraci jednoho přístroje-
DopravaAV/C.02
Dopravné a jízdné pro pracovníky servisukm
Servisní práceAV/C.03Montážní a servisní práce
- montáž a instalace zařízení nebo úpraven vody
- opravy zařízení
- servisní činnosti nad rámec ročního servisu
- plnění systému teplonosnou kapalinou
- plnění systému upravenou vodou
- čistění systémů / zařízení
hod
Dopravné Zona IAV/C.04Dopravné pro provedení servisu v rozsahu pravidelného servisu nebo uvedení do provozu úpravny vody Zona I (do 50 km od servisního střediska)ks
Dopravné Zona IIAV/C.05
Dopravné pro provedení servisu v rozsahu pravidelného servisu nebo uvedení do provozu úpravny vody Zona II (do 100 km od servisního střediska)ks
Dopravné Zona IIIAV/C.06
Dopravné pro provedení servisu v rozsahu pravidelného servisu nebo uvedení do provozu úpravny vody Zona III (nad 100 km od servisního střediska)ks
Uvedení do provozuAV/C.07
Uvedení do provozu permanentní úpravny vody - uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
- permanentní demineralizační úpravna vody typ AVDK
- soustava na úpravnu spotřební vody (Naturalis, Antarktis, Raindrops)
ks
Roční servis AVDKAV/C.08
Roční servis permanení úpravny vody řady AVDK Permanentks
Roční servis AntarktisAV/C.09
Roční servis permanentní úpravny vody řady Antarktisks
Roční servis RaindropsAV/C.10
Roční servis filtrační sady řady Raindropsks
Roční servis NaturalisAV/C.11
Roční servis permanentní úpravny vody řady Naturalisks
Roční servis filtru Ultima RDx.xAV/C.12
Roční servis mechanického magnetického filtru Ultima RDx.xks
Projektová dokumentace topný systém IAV/C.13
Projekt na čistění a stabilizaci maloobjemového topného systému - stanovení přípravků a množství, simulace průběhu realizace. Při realizaci projektu bude cena projektu odečtena od hodnoty realizace opatření
- odběr vzorku vody pro provedení rozborů
- inspekční prohlídka objektu
- zpracování projektové dokumentace úpravny vody
-
Projektová dokumentace úprava pitné vodyAV/C.14
Zpracování projektové dokumentace pro úpravu pitné vody. Při realizaci projektu bude cena projektu odečtena od hodnoty realizace opatření.
- odběr vzorku vody
- inspekční prohlídka objektu
- zpracování projektové dokumentace úpravny vody
-
Projektová dokumentace úprava dešťové vodyAV/C.15Zpracování projektové dokumentace pro úpravu dešťové vody. Při realizaci projektu bude cena projektu odečtena od hodnoty realizace opatření
- odběr vzorku vody pro provedení rozborů
- inspekční prohlídka objektu
- zpracování projektové dokumentace úpravny vody
-
Projektová dokumentace úprava vody ze studny / vrtuAV/C.16Zpracování projektové dokumentace pro úpravu vody ze studny a vrtů. Při realizaci projektu bude cena projektu odečtena od hodnoty realizace opatření
- odběr vzorku vody
- inspekční prohlídka objektu
- zpracování projektové dokumentace úpravny vody
-
Projektová dokumentace topný systém IIAV/C.17Projekt na čistění a stabilizaci velkoobjemového topného systému - stanovení přípravků a množství, simulace průběhu realizace
- odběr vzorku vody pro provedení rozborů
- inspekční prohlídka objektu
- zpracování projektové dokumentace úpravny vody
-
Konzultace, poradenstvíAV/C.18Odborná konzultační a poradenská činnost, technický dozorhod
Vstupní diagnostika
systému
AV/C.19Vstupní diagnostika a prohlídka systému, neobsahuje dopravu-
Zápůjčka čisticí jednotky pro domácí topné systémyAV/C.20Mobilní čisticí jednotka do domácí topné systémy, zásobník 30 litrů, tlak 1,5 bar, rychlost 5400 l/hod, reversní chod. Základní sazba standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 20 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu.ks
Zápůjčka vysokotlaké čisticí jednotky VM3AV/C.21Mobilní čisticí jednotka, nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám, zásobník 40 litrů, tlak max. 3 bar. Základní sazba standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 20 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu.ks
Zápůjčka vysokotlaké čisticí jednotky VM6AV/C.23Mobilní čisticí jednotka, nerezový materiál s odolností proti chemickým přípravkům a mechanickým nečistotám, zásobník 40 litrů, tlak max. 6 bar. Základní sazba standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 20 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu.ks
Zápůjčka přenosné demineralizační jednotky AVDK 500AV/C.24Zapůjčení přenosné demineralizační jednotky AVDK 500. Základní sazba standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 15 tis. Kč, po vrácení se a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu. Zápůjčka neobsahuje demineralizační náplň.ks
Zápůjčka přenosné demineralizační jednotky AVDK 500 DUOAV/C.25Zapůjčení přenosné demineralizační jednotky AVDK 500 DUO. Základní sazba standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 15 tis. Kč, po vrácení se a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu. Zápůjčka neobsahuje demineralizační náplň.ks
Zápůjčka přenosné demineralizační jednotky AVDK 1000AV/C.26Zapůjčení přenosné demineralizační jednotky AVDK 1000. Základní sazba standardní pronájem na 5 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 15 tis. Kč, po vrácení se a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu. Zápůjčka neobsahuje demineralizační náplň.ks
Zápůjčka plnícího zařízení teplonosných glykolových kapalinAV/C.27Plnící technologie pro aplikaci glykolových kapalin do systému
a) vzdálenost max. 50 metrů od přípojného bodu,
b) převýšení čerpání do max. 20 metrů,
c) zajištění přístupu k elektřině 380 V ve vzdálenosti max. 50 m pro zapojení čerpadla,
d) připojovací bod o velikosti 5/4“ s vnějším závitem.
Neobsahuje dopravu a zaškolení obsluhy
den
Zápůjčka filtrační sady pro malo a středně objemové topné systémy připojení 5/4"AV/C.28Filtrační sada magnetického filtru a mechanického filtru pro velkoobjemové systémy, připojení 5/4", průtok 5,5 m3/hod, výměnná filtrační vložka μm. Základní sazba standardní pronájem na 7 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 15 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu.ks
Zápůjčka filtrační sady pro velkoobjemové topné systémy připojení DN 80AV/C.29Filtrační sada magnetického filtru a mechanického filtru pro velkoobjemové systémy, připojení DN 80, průtok 30 m3/hod, výměnná filtrační vložka 100 μm. Základní sazba standardnímpronájem na 7 kal. dnů. Další započatý týden se účtuje plnou sazbou pronájmu. Při půjčení kauce ve výši 25 tis. Kč, po vrácení a kontrole se vrátí kauce snížená o cenu pronájmu. Cena neobsahuje náklady na dopravu.ks
Likvidace kapalinAV/C.30Likvidace provozních kapalin (teplonosné kapaliny, provozní voda):
a) analýza provozní kapaliny,
b) likvidace kapaliny,
c) certifikát o ekologické likvidaci kapaliny.
Cena bude upřesněna dle výsledků rozborů kapaliny. Cena neobsahuje náklady na dopravu.
kg
Likvidace demi náplně IAV/C.31Likvidace použité demineralizační náplně AVDK 500/1000 NP, 10 litrůks
Likvidace demi náplně IIAV/C.32Likvidace použité demineralizační náplně AVDK 500/1000 NP, dodáno v sudu 30 litrůks
Odvoz demi náplně pro likvidaciAV/C.33Odvoz použité demineralilzační náplně AVDK 500/1000 NP, 3 x 30 litrů, 1/2 paletaks