naturalis

Produktová řada NATURALIS

Filtry a úpravny vody až do kvality užitkové vody

  • Odstraňují mechanické nečistoty – listí, rostlinný materiál, zbytky různých živočichů (hmyz, žížaly), zeminu, kameny, kusy betonu dopadané ze skruží a staré potrubí, kal
  • Eliminují nežádoucí senzorické vlastnosti – zápach, snižují množství nežádoucích látek (např. železo, mangan)
  • Likviduje řasy a bakterie
  • Likvidují choroboplodné zárodky, biologické bujení a bakterie

Co vše může být ve vodě ze studny nebo vrtu

  • Zbytky chemických postřiků a hnojiva
  • Fekální splašky
  • Kaly, nečistoty
  • Zápach
  • Biologická kontaminace
  • Nežádoucí látky

Produkty řady NATURALIS: filtry pro úpravu vody ze studní