NATURALIS produktová řada

Filtry a úpravny vody až do kvality užitkové vody

Aby bylo možné vodu ze studny či vrtu náležitě použít, je nutné vodu vhodně upravit. Pro tyto účely jsou k dispozici výrobky produktové řady NATURALIS, které jsou cíleně určeny pro úpravu nežádoucích parametrů vody z těchto cenných zdrojů.

Díky špičkovým technologiím a technologickým postupům lze vodu ze studní a vrtů upravit až do kvality vody pitné v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb.

V portfoliu AV EQUEN nabízíme též filtrační řešení, která studniční vodu a vodu z vrtů upravují na úroveň vody užitkové plně vyhovující pro využití v domácnosti (praní, mytí nádobí či splachování na toaletách) i pro zahradní účely.

Co vše může být ve vodě ze studny nebo vrtu

  • nežádoucí látky (železo, mangan, dusík, tvrdost …)
  • kaly a nečistoty
  • zápach
  • biologická kontaminace
  • ubytky chemických postřiků a hnojiva
  • fekální splašky

Co byste měli vědět?

NATURALIS produktová řada:

NATURALIS produktová řada