Dusičnany, dusitany a amonné ionty

V množství jednotek mg/l jsou dusičnany, dusitany a amonné ionty přirozenou součástí vod, ale jejich obsah bývá často zvýšen vlivem nadměrného používání minerálních hnojiv, únikem odpadních vod z živočišných farem apod.

Ke kontaminaci dusičnany či dusitany dochází, pokud je v půdě více dusičnanů (dusitanů), než rostliny mohou využít. Přebytek dusičnanů (dusitanů) je přenášen půdou do zdrojů podzemních vod zavlažováním, dešťovou vodou a tajícím sněhem.

Co může způsobit vysoký obsah dusičnanů a dusitanů?

  • zdravotní problémy
  • technické problémy

Rizika spojená s vysokým obsahem dusičnanů a dusitanů

  • v zažívacím traktu se redukují na toxické dusitany a z těch pak dalšími reakcemi vznikají karcinogenní N-nitroso sloučeniny
  • dále mohou dusičnany či dusitany reagovat v krvi s krevním barvivem za vzniku methemoglobinu, který není schopen přenášet kyslík a vzniká tak riziko vnitřního (za)dušení
  • dusičnany i dusitany zvyšují korozní agresivitu vody vůči kovům

Jak je odstranit?

  • standardizované řešení – úpravna voda s vhodnou technologií odstraňující nežádoucí prvky
  • individuální projektové řešení dle specifických podmínek – úpravna vody dle specifikace

Amonné ionty (NH4+)

Slouží jako indikátor možného fekálního znečištění podzemní vody – při náhlém a výrazném zvýšení koncentrace spolu s nárůstem koncentrace dusitanů a organických látek signalizuje čerstvou kontaminaci živočišnými odpady.

Dusičnany, dusitany, amonné ionty