Výzkum a vývoj

Inovace a zlepšování provozních kapalin jsou velmi důležitou a nedílnou součástí činnosti AV EQUEN. Výzkum a vývoj je vyžadován čím dál intenzivněji. Mezi hlavní důvody neustálého procesu testování, výzkumu a vývoje patří následující faktory:

  • Nové materiály – mnoho výrobců nahrazuje původní materiály novými. Tyto změny vyžadují kontinuální testování kompatibility těchto materiálů s provozními kapalinami. V případě nutnosti je vyžadována redefinice receptur, aby byl zajištěn bezproblémový provoz.
  • Změna technologií – v posledních několika letech prošla oblast tepelné techniky významným technologickým pokrokem – zmenšování kotlů, zvyšování výkonnosti, atd. To zvyšuje nároky na provozní kapaliny, jejich životnost nebo vliv kapalin na životnost systému.
  • Kombinace technologií – kombinace dříve samostatně používaných technologií (tepelné čerpadlo, solární systém) klade na výrobce provozních kapalin zcela nové požadavky, pro které je nutné hledat nová řešení.
  • Energetická náročnost – zvyšující se požadavky na snižování spotřeby energií mají vliv na požadavky na vlastnosti kapalin, které mohou vést k nižší spotřebě energie pro provoz oběhových čerpadel.
rozbor topne vody

Při výzkumu a vývoji prochází jakákoliv změna těmito kroky:

  • Zlepšením fyzikálních a provozních vlastností
  • Verifikace bezpečnostních aspektů
  • Kontrola korozní ochrany materiálů
  • Ověření tepelné stability
  • Kompatibilita materiálů
  • Proces testování

V případě, že nový produkt (či zlepšený) splní všechna kritéria, je uveden do prodeje.

Výzkum a vývoj