Úprava tvrdosti vody pomocí polyfosfátové technologie

V případě použití polyfosfátové technologie nedochází k odstraňování vápníku a hořčíku ze zdrojové vody. Celková tvrdost zůstává zachována. Jak tedy polyfosfátová technologie funguje? Polyfosfáty fungují na principu tzv. sekvestrace. Sekvestrační činidla se využívají v technologii úpravy vody, mimo jiné pro úpravu tvrdosti. Jednotlivé malé částice (menší než 10µm), jež jsou rozpuštěné ve vodě, mají tendenci se navzájem … Číst více…

Co dělat, když z kohoutku teče tvrdá voda?

Tvrdost vody lze odstranit úplně, snížit na požadovanou hodnotu nebo upravit složení vody tak, aby přestože zůstane tvrdost vody zachována, nedocházelo k usazování vodního kamene. Změkčení vody Pokud je třeba odstranit tvrdost vody (obsah vápníku a hořčíku) úplně nebo pouze snížit na požadovanou hodnotu, použijeme změkčovací úpravnu vody se změkčovací iontoměničovou pryskyřicí kationtového typu – velmi často … Číst více…

Prezentovali jsme se na Veletrhu dodavatelů MARO

Dnes jsme v Pardubicích absolvovali skvěle zorganizovaný, prosluněný, pohodový a hojně navštívený Veletrh dodavatelů společnosti MARO. Náš stánek ostudu nepochybně neudělal, naši zástupci se rozhodně nenudili a těch objednávek, co nám přibylo! Termín: pátek 10. září 2021 Místo: MARO, Chrudimská 2811, 530 02 Pardubice V

Pitná voda a její použití

Z hlediska provozu technologií (např. topné systémy, chlazení) není žádoucí ani voda tvrdá, ale ani velmi měkká voda. Velmi měkká voda bývá agresivní a způsobuje korozi potrubí, voda tvrdá snižuje životnost potrubí a nádrží tvorbou inkrustací. Nebezpečí pro myčky, pračky, varné konvice a mnoha dalších spotřebičů a zařízení, kde se pitná, resp. užitková voda používá … Číst více…

Základní fakta o tvrdosti vody

V přírodě se vyskytující voda, ať již podzemní či povrchová, která byla odpradávna používána k pitným účelům, není nikdy chemicky čistá voda, ve smyslu H2O. Jaké jsou základní fakta o tvrdosti vody? Vodu lze obecně popsat jako směs ve vodě rozpuštěných plynů a látek anorganické i organické povahy. V závislosti na místních geologických podmínkách se … Číst více…

Jak odstranit mikroorganismy či rozpuštěné látky v dešťové vodě?

Co způsobují nežádoucí látky v dešťové vodě? Jak z ní odstranit mikroorganismy, rozpuštěné minerální látky či nerozpuštěná zrnka prachu, pylu nebo písku? Mikroorganismy v dešťové vodě Mikroorganismy se do dešťové vody dostávají po kontaktu s kontaminovaným povrchem (ptačí trus nebo tlející listí na střeše, choroboplodné zárodky ve vzduchu…). bakterie, viry, řasy v dešťové vodě můžeme … Číst více…

Není dešťovka jako dešťovka…

Záchyt dešťové vody Především kvůli rostoucímu suchu se v posledních letech stále častěji diskutuje využití dešťové vody. Mnoho z nás problémy se suchem a nedostatkem vody dosud neregistruje a nevidí proto nutnost se vodou zabývat, ale řada lidí, pro které představuje sucho a voda palčivé téma, se stále rychleji rozrůstá. Zachycenou dešťovou vodu lze využít … Číst více…

Dešťová voda: Proč ji zadržovat a využívat?

Nabízíme vám hned několik pádných důvodů, proč zadržovat a využívat dešťovou vodu. Záchyt a následné využití dešťové vody dnes nepochybně představuje důležité téma nejen pro všechny novostavby. Snížení spotřeby pitné vody pro užitkové potřeby Využitím dešťové vody pro užitkové účely (zálivka a závlaha zahrad, splachování, mytí) lze docílit až 50% snížení použití pitné vody (v … Číst více…

Studniční voda a legislativa

S využitím studní vody je spojená příslušná legislativa. Lidé se občas mylně domnívají, že si na vlastním pozemku mohou vybudovat bez povolení studnu a vodu z ní libovolně používat. Povrchové a podzemní vody ale nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušného pozemku, na němž se vyskytují. Kromě toho je užívání studny podmíněno její kolaudací … Číst více…

Studniční voda: dusičnany, železo, chloridy, pesticidy…

Podle statistik voda ve více než 90% studní dlouhodobě neodpovídá hygienickým požadavkům pro studniční vodu, a to nejméně v jednom ukazateli. Nejčastějšími problémy jsou nevyhovující mikrobiologické ukazatele, překročené limity dusičnanů a limity pro hodnotu zákalu a železa. Dusičnany / dusitany / amonné ionty V množství jednotek mg/l jsou přirozenou součástí vod, ale jejich obsah bývá často … Číst více…

Studniční voda: chemické, fyzikální a senzorické ukazatele

Zvýšený obsah některých nežádoucích látek ve studniční vodě nemusí nutně pocházet jen z lidské činnosti, ale může být dán geologickým podložím. Konduktivita (měrná elektrická vodivost) Konduktivita je přibližná míra koncentrace iontově rozpuštěných látek ve vodě. Nepřímo tedy vyjadřuje obsah minerálních látek (solí) ve vodě. Limit konduktivity pro pitnou vodu je 1250µS/cm, ale optimálně by pitná … Číst více…

Studniční voda: mikrobiologické ukazatele

Při ověřování mikrobiologické nezávadnosti vody ze studní a vrtů se hledají především bakterie, žijící ve střevním traktu člověka a teplokrevných živočichů. Pokud se ve vodě objeví, voda je podezřelá, že přišla do kontaktu s výkaly či zbytky živočichů a obsahuje patogenní bakterie a viry. Na základě průzkumů se odhaduje, že těmito bakteriemi je kontaminována značná … Číst více…

Ochranná známka „Český výrobek“ pro produkty AV EQUEN

Společnost AV EQUEN se od 1. června 2021 zařazuje mezi téměř 300 společností, které jsou oprávněny označit vlastní vyráběné produkty ochrannou známkou Český výrobek. Označení Český výrobek se týká více než 40 vyráběných filtrů a úpraven vod pro topné a chladící systémy, a dále i ochranných, čistících a provozních kapalin. AV EQUEN má mezi českými … Číst více…

Představení produktových řad AV EQUEN

JEDEN DŮM – JEDNA VODA – JEDNO ŘEŠENÍ! Prostřednictvím animace nabízíme přehledné a ucelené představení jednotlivých produktových řad společnosti AV EQUEN. Prohlédněte si, co se skrývá pod produktovými řadami ULTIMA, ANTARKTIS, RAINDROPS a NATURALIS a kde všude mohou naše produkty nalézt vítané uplatnění!

Kdy a jak kontrolovat studniční vodu?

Z údajů SZÚ vyplývá, že pro necelých 10% obyvatel České republiky jsou stále hlavním zdrojem vody domovní nebo veřejné studny. Mnoho lidí dále využívá studniční vodu na chatách a chalupách. Podle posledních známých publikovaných odhadů bylo v roce 1989 v ČR přes 750 tisíc domovních studní a skoro 20 tisíc veřejných studní, v současné době jsou tato … Číst více…

Rady a doporučení pro provoz topného systému

Na základě dlouhodobých zkušeností společnosti AV EQUEN lze doporučit následující opatření, která minimalizují rizika provozu nízkoteplotního topného systému. Před naplnění systému provozní vodou provést měření alespoň základních parametrů napouštěcí vody (pH, tvrdost, konduktivitu) Nepoužívat pro plnění topného systému neupravenou vodou bez předcházejícího změření parametrů vody. Velkou pozornost věnovat zejména kvalitě vodě studniční, která obsahuje velký … Číst více…

Možné jevy, provázející použití anodicko-katodického inhibitoru

Principem funkčnosti inhibitoru koroze je reakce složek inhibitoru s kovem, kdy se na povrchu kovu vytvoří ochranná vrstva. Reakcí složek inhibitoru s povrchem železa vzniká specifická ochranná vrstva tzv. magnetit (oxid železnato-železitý). Tato ochranná vrstva magnetitu je obvykle složena ze dvou vrstev – spodní, která je pevně přichycena k povrchu a horní, která má volnější … Číst více…

Možné problémy při provozu topného systému

Pokud nebude topná soustava řádně připravena na nízkoteplotní provoz, hrozí nízkoteplotnímu systému spousta rizik, a to z několika důvodů: kyslíkovou korozí galvanickou korozí usazeninami vodního kamene bakteriálním napadením a mikrobiální korozí nevhodným pH provozní kapaliny Výše uvedené důvody jsou možnou příčinou pro poškození různých částí (např. koroze rozvodných potrubí) a komponent systému (zadření oběhových čerpadel … Číst více…

Topná voda – levná kapalina, která se může prodražit

Ač si to málokdo uvědomuje, již několik let jsme svědky probíhající technologické revoluce. Tiše, bez velkých fanfár a oslav. Tradiční zdroje tepla – kotle na pevná paliva či tradiční plynové kotle – jsou nahrazovány novými moderními technologiemi – kondenzačními kotli nebo tepelnými čerpadly. Revoluce? Zcela určitě. Zatímco s tradičními zdroji tepla bylo pro provoz topení … Číst více…

Hledáme posilu na pozici obchodně technického zástupce pro region Čechy

Náplň práce: Prodej přípravků, zařízení a technických řešení pro stabilizaci provozních vod v topných systémech Sjednávání zakázek filtrace a úpravy pitné, studniční a dešťové vody Vyhledávání nových zákazníků, budování vztahů se stávajícími obchodními partnery, zejména pobočkami specializovaných velkoobchodů Zajištění základní technické podpory a servisu zařízení ve svěřeném regionu Požadujeme: Minimálně SŠ vzdělání Praxe na pozici … Číst více…

AV EQUEN rozšiřuje nabídku produktů o dechlorační filtry

Pitná voda, která vytéká z kohoutku, je zcela jistě zdravotně nezávadná. Často se však stává, že zbytkové množství chloru používaného k dezinfekci vytváří pocitový diskomfort. Lidé si stěžují na suchou pokožku nebo svědění po koupání či sprchování, zbytky chloru způsobují zvláštní pachuť vody. Oba nepříjemné efekty, které provází zbytkové množství chlóru ve vodě, lze snadno … Číst více…

Co dělat, když z kohoutku teče tvrdá voda a působí problémy?

Tvrdost vody je jedna z nejznámějších vlastností vody, která způsobuje nežádoucí problémy a potíže. V tvrdé vodě klesá účinek pracích a čisticích prostředků, vodní kámen se usazuje uvnitř pračky, myčky, zatěžuje tepelné kotle, bojlery i teplovodní topnou soustavu. Avšak s tvrdostí vody a jejími následky lze velmi úspěšně bojovat. Tvrdost vody lze odstranit úplně, snížit na požadovanou … Číst více…

Produkty AV EQUEN prošly recertifikací pro přímý styk s pitnou vodou

Více než 80 produktů nabízených společností AV EQUEN prošlo zdárnou recertifikací pro přímý styk s pitnou a užitkovou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb. Náleží k nim zařízení řady Antarktis proti tvorbě a usazování vodního kamene či změkčovací úpravny vody, dále úpravny dešťové vody řady Raindrops nebo produkty Naturalis, které slouží k filtraci a úpravě vody … Číst více…

Studniční voda – citlivý indikátor stavu životního prostředí

Mít vlastní zdroj vody v podobě studny nebo vrtu je zejména v dnešní době velká výhoda. Vaše voda je vždy čerstvá a nemusíte za ni platit. Avšak aby se studna nestala namísto levného zdroje vody zdrojem starostí a zdravotního rizika, musí se o ni adekvátně pečovat a pravidelně kontrolovat parametry vody. Z údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) vyplývá, … Číst více…

Filtr Ultima RD4: jedinečné filtrační řešení pro topné a chladící systémy

Česká společnost AV EQUEN na základě svých zkušeností a požadavků zákazníků vyvinula jedinečný mechanický magnetický filtr Ultima RD4 pro ochranu oběhových čerpadel a výměníků zdrojů tepla i chladu v rámci topných a chladících systémů. Unikátní magnetický mechanický filtr o základní připojovací dimenzi 2“ je určen primárně pro středně-objemové systémy. Provozní voda cirkulující v topení či … Číst více…

AV EQUEN rozšiřuje „Knihovnu znalostí“ o instruktážní videa

Dynamicky se rozvíjející společnost AV EQUEN, která se postupně vyprofilovala mezi jednu z nejvýznamnějších českých firem pro oblast stabilizace provozní vody v topných a chladících systémech, stále více naplňuje slogan „…více než čekáte“. Svoji informačně rozsáhlou internetovou „knihovnu znalostí“ postupně doplňuje o instruktážní videa. Instalatéři, projektanti či koncoví uživatelé nejen na webové adrese av-equen.cz, ale … Číst více…

Filtr Ultima RD2.1 účinně ochrání váš topný a chladící systém

Provozní voda cirkulující v topení či chlazení obsahuje četné nečistoty, které mohou způsobit rychlé opotřebení nebo dokonce poškození instalovaných komponentů, jako jsou oběhová čerpadla, regulační ventily nebo výměníky kotlů. Nezbytnou součástí malých i velkých topných a chladících systémů se proto stávají mechanické magnetické filtry s jemnou filtrací, z nichž mezi nejlepší na českém trhu bezesporu náleží filtr … Číst více…

AV EQUEN: PF 2021

Děkujeme za spolupráci a projevenou důvěru v končícím roce 2020. Přejeme krásné chvíle v příjemné atmosféře Vánoc a mnoho zdraví a štěstí v novém roce, a to jak v rodině, tak i na pracovišti. Společnost AV EQUEN bude v období od 21.12.2020 do 4.1.2021 uzavřena z důvodů vánočních svátků, inventur a celozávodní dovolené. Poslední expedice … Číst více…

Kvalita topné vody si zaslouží vaši pozornost

topný systém

Kvalita provozní vody v topných systémech často bývá velmi podceňována. Ze strany stavebníků, provozovatelů, instalatérů a bohužel též projektantů. Přitom základní opatření na její stabilizaci a bezproblémový chod topení jsou určeny normou ČSN EN 14868. Následné škody na zařízeních mohou být značné. Velmi často se do topného systému napouští a doplňuje běžná pitná voda z veřejného … Číst více…

Webinář IMI Akademie: Kvalita vody pro soustavy vytápění a chlazení

Covidová doba setkávání a seminářům nepřeje. Naštěstí existují i jiné formy vzdělávání a šíření osvěty díky on-line webinářům. V rámci akademie IMI Hydronic Engineering včera školil náš obchodní ředitel Ing. Vladislav Hoša, přičemž se věnoval široké problematice kvality vody pro soustavy vytápění a chlazení. Ve svém příspěvku se věnoval zejména parametrům, které by voda pro … Číst více…

Vše, co jste chtěli vědět o dešťovce a báli jste se zeptat

Vodu lze bezpochyby označit za nejcennější zdroj na planetě. Přesto jí neustále obrovsky plýtváme. Pitnou vodu zaléváme či splachujeme, dešťovou vodu necháváme odtékat z parkovišť a betonových ploch, nejsme schopni ji účinně zachytávat a využít. Přitom existují efektivní řešení, která pomohou přírodě a zároveň domácnostem ušetří finance. Vodu, která nám doslova spadla z nebe, bychom rozhodně odmítat … Číst více…

Městský soud v Praze 2: ucelené opatření pro stabilizaci provozní vody topného systému

V rámci rekonstrukce kotelny a topného systému v budově Městského soudu v Praze 2 ve Spálené ulici byla jako v jednom z mála projektů provedena stabilizace provozní vody topného systému, a to za využití služeb a produktů společnosti AV EQUEN. Projekt od přípravy probíhal více než půldruhého roku a jistě stojí za to jej podrobněji zrekapitulovat. Původní třicet let … Číst více…

Rekonstruovaná kotelna Kampusu Hybernská s filtrem RD2

RD2

Jedno desetiletí prázdný a nevyužívaný komplex budov v Hybernské ulici v Praze už tři roky výrazně ožívá. Zrodil se zde Kampus Hybernská, společný projekt Magistrátu hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy. Jeho fungování umožňuje nezbytná rekonstrukce objektů a jejich technického zázemí. Součástí průběžné modernizace Kampusu Hybernská byla i rekonstrukce kotelny, která byla završena v létě letošního roku. V jejím … Číst více…

Koncentrát Q6001: na degradované glykolové kapaliny účinněji

Q6001 Koncentrovaná čistící kapalina pro solární systémy

Mnohé rodinné domy, ale i četné administrativní a průmyslové objekty dnes využívají solární systémy jako celoroční zdroj tepla pro ohřev vody i přitápění. Tyto soustavy jsou naplněny nemrznoucí glykolovou směsí, jejíž životnost není neomezená. Vlivem řady faktorů postupně degraduje, což může vést až k poškození celého solárního systému. Účinné řešení tohoto problému nabízí novinka společnosti … Číst více…

Představujeme novinky v produktové řadě StopVir

GreenStar

Společnost AV EQUEN reaguje na současné požadavky trhu a svých zákazníků a nově nabízí dva špičkové výrobky, kterou jsou součástí produktové řady StopVir. GreenStar 7370 S představuje antibakteriální biocidní roztok, který je určený pro čištění všech povrchů, které jsou z materiálů vhodných pro kontakt s vodným roztokem. Jedná se především o podlahy a schodiště v … Číst více…