Ochranná známka „Český výrobek“ pro produkty AV EQUEN

Společnost AV EQUEN se od 1. června 2021 zařazuje mezi téměř 300 společností, které jsou oprávněny označit vlastní vyráběné produkty ochrannou známkou Český výrobek. Označení Český výrobek se týká více než 40 vyráběných filtrů a úpraven vod pro topné a chladící systémy, a dále i ochranných, čistících a provozních kapalin.

AV EQUEN má mezi českými firmami, které se věnují zajištění bezproblémového chodu topných a chladících systémů, jedinečné postavení. Patří mezi jednu z mále ryze českých společností, která kloubí vývoj a výrobu vlastních filtrů, produkci vysoce kvalitních provozních kapalin a současně nabízí odborné konzultace, komplexní projektová řešení a rozsáhlý školící program.

„Poměrně záhy po založení firmy v roce 2012 jsme se rozhodli nezůstat pouze ve škatulce prodejce a distributora zahraničních filtrů nebo provozních kapalin pro topné systémy. Velmi důležitou a nedílnou součástí naší každodenní činnosti se stala inovace dostupných kapalin a též výzkum vlastních přípravků pro ochranu topných a chladících systémů. Netrvalo dlouho a v souladu s nabytými zkušenostmi a rozvojem společnosti jsme dospěli i k vývoji vlastních špičkových filtrů řady RD a demineralizačních jednotek řady AVDK,“ objasnil Milan Votava, technický ředitel a spolumajitel společnosti.

Jeho slova potvrzuje Vladislav Hoša, obchodní ředitel a druhý ze spolumajitelů firmy: „Vzrůstající zájem obchodních partnerů, projektantů či montážníků o námi vyvíjené české výrobky nás nepochybně těší a vnímáme jej jako nespornou konkurenční výhodu. V plejádě čínského, italského nebo britského zboží „plošné“ kvality, které zaplavuje tuzemský trh a zostřuje konkurenci, jsme cítili potřebu zohlednit specifické požadavky našich zákazníků a nabídnout takové výrobky, které vyžadují. To, že jsme se vydali správnou cestou, dokládá fakt, že naše výrobky tvoří většinu z celého nabízeného produktového portfolia. Jsme velmi rádi, že naše výrobky mohou nést označení „Český výrobek“ a že můžeme podpořit oficiální heslo národní známky: „Naše Země, naše hrdost!“. Věříme, že nepřehlédnutelný lev v českých národních barvách, jenž bude umístěný na více než čtyřicítce našich produktů, podpoří širší používaní našich výrobků.“

Přehled produktů AV EQUEN, kterou nesou označení „Český výrobek“:

Doplněné produkty k 18.7.2022:

Osvědčení Český výrobek