Ultima SLP – Nemrznoucí směs pro solární systémy

Ultima SLP: Solární kapalina pro přímé použití. Teplonosné médium na bázi propylenglykolu určené pro přenos tepla v solárních systémech včetně vakuových pro teplotní interval od –32 °C do 230 °C.

Oblasti použití: solární systémy

Složení: propylenglykol, inhibitory, ochranné složky, voda

Vlastnosti:

  • bod tuhnutí –32 °C
  • kapalina „BORAX FREE“
  • ochrana proti korozi
  • ochrana těsnění
  • Životnost kapaliny 7–10 let zajištěna inhibicí na bázi OAT

Technická data

Hustota při 20 °C 1,046-1,048 g/cm3
Obsah vody < 55 %
pH 8,0 – 9,5
Bod tuhnutí -32 °C
Bod varu 230 °C
Krátkodobá teplota přehřátí 290 °C
Doba přehřátí (max) 5 hod.

Základní fyzikální údaje

Viskozita při 20 °C kinematická 5,8 – 6,3 mm2/s
Index lomu nD při 20 °C 1,387 – 1,390
Tepelná vodivost při 20 °C 0,355 – 0,370 W/m.K
Specifická elektrická vodivost při 20 °C 3,1 µS/cm

Dávkování a aplikace Ultima SLP: 

Teplonosná směs Ultima SLP je hotová směs pro přímé použití. Již se dále neředí. Směs aplikujte přímo do vhodně připraveného systému.

Příprava a údržba systému

Před napuštěním nového solárního systému nebo při provádění údržby na již provozovaných systémech doporučujeme provést čištění systému vhodnou čistící směsí pro odstranění montážních nečistot či provozních usazenin Po řádném proplachu vodou může dojít k opětovnému plnění systému příslušným teplonosným médiem. V případě solárního systému je vhodným prostředkem čistící kapalina Q6000.

Kontrola provozních vlastností kapaliny

Pro zachování odpovídajících provozních parametrů kapaliny doporučujeme každoročně provádět u provozní kapaliny kontrolu hodnoty pH a teplotu tuhnutí. Tím je zajištěna uváděná životnost kapaliny.

Korozivní ochrana

Měď (99 % Cu)
Pájka (PbSn30)
Mosaz (Cu70Zn30)
Ocel (0,2 % C)
Litina (3,3 % C, 2 % Si)
Hliník (AlCu4Si5)
Silumin (AlSi12Cu4)

Kompatibilita s plasty a pryžemi

Polyethylen (měkčené/ tvrzené) LDPE/HDPE
Polypropylen PP
Polyvinylchlorid PVC
Polyester (zesítěný) UP
Butylová pryž IIR
Fluorokarbonová pryž (Viton®) FPM
Polytetrafluoroethylen PTFE
Polyamidy PA
Ethylen – propylen – dienová pryž EPDM
Nitril – butadienová pryž NBR
Polychlorbutadien CR
Styren butadienová pryž do 100°C SBR
Přírodní pryž do 80°C NR

Ultima SLP – balení:

  • 5 l kanystr
  • 10 l kanystr
  • 20 l kanystr

Bezpečnostní opatření

Teplonosná směs Ultima SLP není klasifikována jako nebezpečná pro životní prostředí a není klasifikována jako nebezpečná pro zdraví člověka.