Ultima SLP – Nemrznoucí směs pro solární systémy

Teplonosné médium na bázi propylenglykolu určené pro přenos tepla
v solárních systémech včetně vakuových pro teplotní interval od -32°C
do 230°C.


Oblasti použití

Solární systémy


Vlastnosti

• Bod tuhnutí – 32 oC
• Kapalina „BORAX FREE“
• Ochrana proti korozi
• Ochrana těsnění
• Životnost kapaliny 7 – 10 let zajištěna inhibicí na bázi OAT


Dávkování a aplikace

Teplonosná směs EQUEN SLP je hotová směs pro přímé použití. Již se dále
neředí. Směs aplikujte přímo do vhodně připraveného systému.


Příprava a údržba systému

Před napuštěním nového solárního systému nebo při provádění údržby na již
provozovaných systémech doporučujeme provést čištění systému vhodnou
čistící směsí pro odstranění montážních nečistot či provozních usazenin Po
řádném proplachu vodou může dojít k opětovnému plnění systému
příslušným teplonosným médiem.
V případě solárního systému je vhodným prostředkem čistící kapalina EQUEN Q6000.


Kontrola provozních vlastností kapaliny

Pro zachování odpovídajících provozních parametrů kapaliny doporučujeme
každoročně provádět u provozní kapaliny kontrolu hodnoty pH a teplotu
tuhnutí. Tím je zajištěna uváděná životnost kapaliny.


Korozivní ochrana

Měď (99% Cu)
Pájka (PbSn30)
Mosaz (CU70Zn30)
Ocel (0,2%C)
Litina (3,3%C, 2%Si)
Hliník (AlCu4Si5)
Silumin (AlSi12Cu4)

 

Kompatibilita s plasty a pryžemi

Bezpečnostní opatření

Teplonosná směs Ultima SLP není klasifikována jako nebezpečná pro životní
prostředí a není klasifikována jako nebezpečná pro zdraví člověka.