Ultima 300E – Koncentrát nemrznoucí směsi na bázi ethylenglykolu pro ředění 1:2

Teplonosné médium na bázi ethylenglykolu určené pro přenos tepla a chladu v oblasti tepelné techniky pro teplotní interval od -50°C do 120°C.

Oblasti použití:

Topné systémy, tepelná čerpadla, chlazení a klimatizace

Vlastnosti:

 • pracovní teploty od – 50 do +120 oC;
 • měřitelná inhibiční ochrana až do naředění 1:2;
 • antibakteriální ochrana proti tvorbě a množení bakterií;
 • kapalina „BORAX FREE“;
 • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku;
 • ochrana těsnění;
 • není nebezpečné pro životní prostředí;
 • nehořlavá, nevýbušná.

Dávkování a aplikace:

Před použitím se koncentrát teplonosného média ředí vodou na požadovanou nezámrznou teplotu. Koncentrát je upraven pro ředění s běžnou pitnou vodou nebo vodou vhodně upravenou, pro optimální fungování systému doporučujeme použití destilované vody. Pokud bude pro míchání použita voda neupravená (vrty, studny), či nevhodně upravená nebo jinak znečištěná, výrobce nenese zodpovědnost za znehodnocení kapaliny či za ztrátu jejích vlastností. Obsahuje směs inhibitorů a antibakteriálních látek pro ředění vodou až do poměru 1 : 2. Ředění s vodou je nutné provést před napuštěním kapaliny do systému v nádobě na to vhodné. Při ředění s vodou je nutné směs kontinuálně míchat alespoň 30 minut, aby došlo k dostatečnému promíchání s vodou. Nezámrznou teplotu zkontrolujeme refraktometrem.

Ředící poměry:

Kontrola provozních vlastností kapaliny:

Pro zachování odpovídajících provozních parametrů kapaliny doporučujeme každoročně provádět u provozní kapaliny kontrolu hodnoty pH, měřitelného inhibitoru, biocidního přípravku a nezámrzné teploty.

Plnění systému a údržba:

Nové systémy
doporučujeme před napuštěním provozní kapalinou vyčistit vhodnou čisticí směsí, aby došlo k odstranění montážních nečistot. V případě topných systému je vhodným prostředkem čisticí kapalina Sentinel X300 nebo Q400.

Stávající systémy
při provádění údržby na již provozovaných systémech a jejich pětovném plnění teplonosným médiem doporučujeme provést čištění systému pro odstranění provozních usazenin. Pro čistění topných systémů je vhodné použít čisticí směs SENTINEL X400, Q400 (čisticí směs na glykolové a mastné nečistoty) nebo Q800 (čisticí směs na rez a vodní kámen).

Korozivní ochrana:

Měď (99% Cu)
Pájka (PbSn30)
Mosaz (CU70Zn30)
Ocel (0,2%C)
Litina (3,3%C, 2%Si)
Hliník (AlCu4Si5)
Silumin (AlSi12Cu4)

 

Kompatibilita s plasty a pryžemi:

Balení:

 • 5 l kanystr
 • 10 l kanystr
 • 20 l kanystr
 • 25 l kanystr

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.

Bezpečnostní opatření:

Viz bezpečnostní list