Q100 Comfort Duo – Multifunkční měřitelný inhibitor koroze

Filmotvorný, inhibiční přípravek Q100 Comfort DUO je určený k ochraně systému před vznikem koroze a usazování vodního kamene.
Je vhodný pro všechny typy uzavřených systémů topení a chlazení.

Vlastnosti:

  • dávkování 1 litr na 200 litrů objemu systému (tj. 16 – 20 radiátorů);
  • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku;
  • určen pro domácí i průmyslové aplikace;
  • předpokládaná doba pro doplnění 4 – 6 roky, dle výsledků kontroly;
  • koncentraci lze zkontrolovat pomocí testovací sady AVS100;
  • použitelný i pro glykolové nemrznoucí směsi;
  • ponechává se v systému, nevypouští se.

 

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled
žluto-jantarová kapalina
Zápach
charakteristický
pH
8
Hustota při 20 °C
1,13 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

 

Dávkování a aplikace:

Doporučujeme přípravek aplikovat do vyčištěného systému  – nový systém zbaven montážních a pasivačních přípravků, starý systém od koroze, vápenatých usazenin (vodního kamene), bakterií a kalů. V případě aplikace inhibičního přípravku Q100 Comfort DUO do znečištěného systému může inhibitor částečně působit i jako rozpouštědlo usazenin a nečistot a tím se provozní voda může zakalit nebo zabarvit a mohou se v ní objevit rozpuštěné (odstraněné) nečistoty. Systém před uvedením do provozu napusťte vodou dle požadavku výrobce kotlů (úprava vody pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000 Comfort) a nadávkujte přípravek Q100 Comfort DUO v množství 1 litr na 200 l. Koncentraci přípravku změřte alespoň 1x ročně pomocí sady AVS100. Inhibiční přípravek v systému ponechejte, nevypouštějte.

Balení:

  • 1 l kanystr
  • 10 l kanystr

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +35°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.

Bezpečnostní opatření:

Směs není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.