Ultima RS: Magnetický mechanický filtr pro kotle a tepelná čerpadla

Ultima RS

Prostřednictvím přehledné animace představujeme univerzální magnetický mechanický filtr pro kotle a tepelná čerpadla Ultima RS.  Ultima RS: Magnetický mechanický filtr s rotačním připojením pro ochranu komponent topných systémů s kotli a tepelnými čerpadly před poškozením nečistotami, které se vytvoří během provozu systému, nebo před tvorbou nežádoucích usazenin z nekvalitní provozní kapaliny. Výhody filtru Ultima RS: možnost … Číst dál

AV EQUEN je nuceno přistoupit ke zvýšení cen od 1. července

Obálka ceníku

Společnost AV EQUEN je nucena přistoupit ke zvýšení cen výrobků o 6,5 %. Stane se tak s platností od 1. července 2022 v souvislosti s pokračujícím nárůstem nákladů na suroviny, materiály, přepravu a energie. Děkujeme za pochopení. Aktualizovaný ceník naleznete na firemním webu, přičemž je rozdělený na: Produkty řady ULTIMA Produkty související s úpravou a filtrací … Číst dál

Prezentační stánek AV EQUEN na Veletrhu Ptáček

Veletrh Ptáček

Již 8. ročník Veletrhu Ptáček se samozřejmě nemohl obejít bez prezentačního stánku AV EQUEN! Ten jsme v areálu Výstaviště Brno, v největším pavilonu P, otevřeli od pondělí 26. dubna do čtvrtku 28. dubna a návštěvníkům se zde věnuje početný tým našich manažerů a obchodníků. Na ploše přes 5 tisíc metrů čtverečních se představuje více než … Číst dál

Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel: zanesené kondenzátory a filtrace

Rádi sdílíme zajímavý článek z tzb-info.cz, který prezentuje zkušenosti s provozem tepelných čerpadel. Problémům předejdete používáním kvalitních filtrů z nabídky AV EQUEN se silným magnetem a 100 mikronovou vložkou 👉 viz NABÍDKA. Dle rozsahu a typu usazenin je též vhodné aplikovat vhodnou čistící chemii, jejíž pestrou nabídku najdete též v našem portfoliu 👉 viz PŘEHLED.

PRACOVNÍ POSTUP pro stabilizaci vody při rekonstrukci topného systému: RADIÁTORY

Zajímavá a přehledná animace, která Vám popíše jednotlivé základní kroky, které jsou nezbytné pro stabilizaci vody při rekonstrukci topného systému. Naše video se soustředí na veškeré procesy spojené s radiátory. Popisuje tyto postupné základní kroky: posouzení parametrů stávající provozní vody ve vztahu k budoucímu provozu přípravu na čištění systému instalaci mechanického magnetického filtru vlastní čištění … Číst dál

Čištění zásobníků s pitnou vodou v areálu Psychiatrické léčebny Brno

zasobniky pitne vody

Objekty Psychiatrické nemocnice Brno trápil nedostatečný ohřev teplé užitkové vody. Řešení přinesla spolupráce se specialisty AV EQUEN, kteří v srpnu loňského roku provedli komplexní čistění zásobníků s pitnou vodou. První krok představovala endoskopická analýza zásobníků teplé užitkové vody SMART 320 a SMART 450 spolu s rozborem vody. Po vyhodnocení bylo doporučeno vyčištění zásobníků prostředkem D800, jenž je ideálním čistícím přípravkem na … Číst dál

Dodávka mechanických magnetických filtrů RD2.1 pro Slovenskou Grafii

V bratislavském sídle velkokapacitní tiskárny Slovenská Grafia byly instalovány dva výkonné mechanické magnetické filtry Ultima RD2.1 o připojení DN 300 a DN 250. Montáž filtrů vyrobených AV EQUEN provedla firma ENGIE Services v rámci instalace absorpční chladící jednotky do chladícího systému této nejstarší slovenské tiskárny. Nepřehlédnutelné mechanické magnetické filtry Ultima RD2.1 mají váhu 115 kg, potažmo … Číst dál

Čištění primárního a sekundárního chladícího okruhu v závodu MALITAS

Nabízíme názorný a přehledný video záznam čištění primárního a sekundárního chladícího okruhu v závodu společnosti MALITAS ve Šternberku. čištění primárního chladícího okruhu před naplněním nemrznoucí kapalinou čištění sekundárního chladícího okruhu před naplněním demineralizovanou vodou, spolu s inhibitorem Ultima Q100 a biocidem Ultima Q700

AV EQUEN: PF 2022

Děkujeme za spolupráci a projevenou důvěru v končícím roce 2021. Přejeme krásné chvíle v příjemné atmosféře Vánoc a mnoho zdraví a štěstí v novém roce, a to jak v rodině, tak i na pracovišti. Společnost AV EQUEN bude v období od 22.12.2021 do 3.1.2022 mimo provoz z důvodů vánočních svátků a inventur. Poslední expedice objednaného … Číst dál

Testování biocidních přípravků – AV EQUEN

Projekt TESTOVÁNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ – AV EQUEN je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je testování čtyř biocidních dezinfekčních přípravků včetně provedení akreditovaných zkoušek. Projekt si klade za úkol řešení problémů s mikrobiální kontaminací povrchů a rukou. Tento problém v současnosti vyostřuje epidemie Covid-19.

Vihamij: prezentační oběd v Dobříši & snídaně v Jihlavě pro instalatéry

… aneb příjemné neformální setkání s odborníky na kvalitu topné, studniční, dešťové a pitné vody ze společnosti AV EQUEN. Oběd v Dobříši Termín: středa 27. října 2021 Místo: Příbramská 1628, 263 01 Dobříš Snídaně v Jihlavě Termín: pondělí 1. listopadu 2021 Místo: Rantířovská 91/13, Horní Kosov, 586 01 Jihlava

HECKL Kralupy nad Vltavou & Mělník: prezentační snídaně pro instalatéry a montážníky

… aneb ranní příjemné neformální setkání s odborníky na kvalitu topné, studniční, dešťové a pitné vody ze společnosti AV EQUEN. Snídaně v Kralupech nad Vltavou Termín: čtvrtek 21. října 2021 Místo: Nádražní 3731, 276 01 Mělník Snídaně v Kralupech nad Vltavou Termín: pondělí 25. října 2021 Místo: Přemyslova 153, 278 01 Kralupy nad Vltavou

AVDK 500: přenosná demineralizační jednotka pro topné a chladící systémy

AVDK 500: Demineralizační jednotka k demineralizaci napouštěcí vody pro topné a chladicí systémy

Představujeme AVDK 500 – demineralizační jednotku k demineralizaci napouštěcí vody pro topné a chladicí systémy. AVDK 500 je přenosná jednotka určena k naplnění topné soustavy nebo doplnění topné soustavy demineralizovanou vodou. Jednotka AVDK 500 není určena pro permanentní instalaci na dopouštění demineralizované vody do topného systému (pro tento účel je určena jednotka AVDK Permanent).

Ochrana před vodním kamenem za pomoci polyfosfátové technologie

V případě použití polyfosfátové technologie nedochází k odstraňování vápníku a hořčíku ze zdrojové vody. Celková tvrdost zůstává zachována. Jak tedy polyfosfátová technologie funguje? Polyfosfáty fungují na principu tzv. sekvestrace. Sekvestrační činidla se využívají v technologii úpravy vody, mimo jiné pro úpravu tvrdosti. Jednotlivé malé částice (menší než 10µm), jež jsou rozpuštěné ve vodě, mají tendenci se navzájem … Číst dál

Co dělat, když z kohoutku teče tvrdá voda?

Tvrdost vody lze odstranit úplně, snížit na požadovanou hodnotu nebo upravit složení vody tak, aby přestože zůstane tvrdost vody zachována, nedocházelo k usazování vodního kamene. Změkčení vody Pokud je třeba odstranit tvrdost vody (obsah vápníku a hořčíku) úplně nebo pouze snížit na požadovanou hodnotu, použijeme změkčovací úpravnu vody se změkčovací iontoměničovou pryskyřicí kationtového typu – velmi často … Číst dál

Pitná voda a její použití

Z hlediska provozu technologií (např. topné systémy, chlazení) není žádoucí ani voda tvrdá, ale ani velmi měkká voda. Velmi měkká voda bývá agresivní a způsobuje korozi potrubí, voda tvrdá snižuje životnost potrubí a nádrží tvorbou inkrustací. Nebezpečí pro myčky, pračky, varné konvice a mnoha dalších spotřebičů a zařízení, kde se pitná, resp. užitková voda používá … Číst dál

Základní fakta o tvrdosti vody

V přírodě se vyskytující voda, ať již podzemní či povrchová, která byla odpradávna používána k pitným účelům, není nikdy chemicky čistá voda, ve smyslu H2O. Jaké jsou základní fakta o tvrdosti vody? Vodu lze obecně popsat jako směs ve vodě rozpuštěných plynů a látek anorganické i organické povahy. V závislosti na místních geologických podmínkách se … Číst dál

Jak odstranit mikroorganismy či rozpuštěné látky v dešťové vodě?

Co způsobují nežádoucí látky v dešťové vodě? Jak z ní odstranit mikroorganismy, rozpuštěné minerální látky či nerozpuštěná zrnka prachu, pylu nebo písku? Mikroorganismy v dešťové vodě Mikroorganismy se do dešťové vody dostávají po kontaktu s kontaminovaným povrchem (ptačí trus nebo tlející listí na střeše, choroboplodné zárodky ve vzduchu…). bakterie, viry, řasy v dešťové vodě můžeme … Číst dál

Kvalita dešťové vody a legislativa

I pro vodu používanou pro účely závlahy existuje norma ČSN 75 7143 upravující kvalitativní parametry vody. Dle této normy se k závlaze smí používat voda, která negativně neovlivní zdravotní stav lidí, zvířat, výši výnosů a kvalitu plodin, půdní vlastnosti, jakost povrchových a podzemních vod a jiných složek životního prostředí. Na kvalitu závlahové vody jsou kladeny … Číst dál

Není dešťovka jako dešťovka…

Záchyt dešťové vody Především kvůli rostoucímu suchu se v posledních letech stále častěji diskutuje využití dešťové vody. Mnoho z nás problémy se suchem a nedostatkem vody dosud neregistruje a nevidí proto nutnost se vodou zabývat, ale řada lidí, pro které představuje sucho a voda palčivé téma, se stále rychleji rozrůstá. Zachycenou dešťovou vodu lze využít … Číst dál

Dešťová voda: Proč ji zadržovat a využívat?

Nabízíme vám hned několik pádných důvodů, proč zadržovat a využívat dešťovou vodu. Záchyt a následné využití dešťové vody dnes nepochybně představuje důležité téma nejen pro všechny novostavby. Snížení spotřeby pitné vody pro užitkové potřeby Využitím dešťové vody pro užitkové účely (zálivka a závlaha zahrad, splachování, mytí) lze docílit až 50% snížení použití pitné vody (v … Číst dál

Studniční voda a legislativa

S využitím studní vody je spojená příslušná legislativa. Lidé se občas mylně domnívají, že si na vlastním pozemku mohou vybudovat bez povolení studnu a vodu z ní libovolně používat. Povrchové a podzemní vody ale nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušného pozemku, na němž se vyskytují. Kromě toho je užívání studny podmíněno její kolaudací … Číst dál

Studniční voda: dusičnany, železo, chloridy, pesticidy…

Podle statistik voda ve více než 90% studní dlouhodobě neodpovídá hygienickým požadavkům pro studniční vodu, a to nejméně v jednom ukazateli. Nejčastějšími problémy jsou nevyhovující mikrobiologické ukazatele, překročené limity dusičnanů a limity pro hodnotu zákalu a železa. Dusičnany / dusitany / amonné ionty V množství jednotek mg/l jsou přirozenou součástí vod, ale jejich obsah bývá často … Číst dál

Studniční voda: chemické, fyzikální a senzorické ukazatele

Zvýšený obsah některých nežádoucích látek ve studniční vodě nemusí nutně pocházet jen z lidské činnosti, ale může být dán geologickým podložím. Konduktivita (měrná elektrická vodivost) Konduktivita je přibližná míra koncentrace iontově rozpuštěných látek ve vodě. Nepřímo tedy vyjadřuje obsah minerálních látek (solí) ve vodě. Limit konduktivity pro pitnou vodu je 1250µS/cm, ale optimálně by pitná … Číst dál

Studniční voda: mikrobiologické ukazatele

Při ověřování mikrobiologické nezávadnosti vody ze studní a vrtů se hledají především bakterie, žijící ve střevním traktu člověka a teplokrevných živočichů. Pokud se ve vodě objeví, voda je podezřelá, že přišla do kontaktu s výkaly či zbytky živočichů a obsahuje patogenní bakterie a viry. Na základě průzkumů se odhaduje, že těmito bakteriemi je kontaminována značná … Číst dál

Ochranná známka „Český výrobek“ pro produkty AV EQUEN

Společnost AV EQUEN se od 1. června 2021 zařazuje mezi téměř 300 společností, které jsou oprávněny označit vlastní vyráběné produkty ochrannou známkou Český výrobek. Označení Český výrobek se týká více než 40 vyráběných filtrů a úpraven vod pro topné a chladící systémy, a dále i ochranných, čistících a provozních kapalin. AV EQUEN má mezi českými … Číst dál

Představení produktových řad AV EQUEN

JEDEN DŮM – JEDNA VODA – JEDNO ŘEŠENÍ! Prostřednictvím animace nabízíme přehledné a ucelené představení jednotlivých produktových řad společnosti AV EQUEN. Prohlédněte si, co se skrývá pod produktovými řadami ULTIMA, ANTARKTIS, RAINDROPS a NATURALIS a kde všude mohou naše produkty nalézt vítané uplatnění!

Kdy a jak kontrolovat studniční vodu?

Z údajů SZÚ vyplývá, že pro necelých 10% obyvatel České republiky jsou stále hlavním zdrojem vody domovní nebo veřejné studny. Mnoho lidí dále využívá studniční vodu na chatách a chalupách. Podle posledních známých publikovaných odhadů bylo v roce 1989 v ČR přes 750 tisíc domovních studní a skoro 20 tisíc veřejných studní, v současné době jsou tato … Číst dál

Testování a certifikace nových výrobků – AV EQUEN

Projekt TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACE NOVÝCH VÝROBKŮ – AV EQUEN je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je certifikace sady produktů pro úpravu a filtraci zdrojů vody, které v souladu s platnou legislativou ČR splňují hygienické požadavky na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou.

Rady a doporučení pro provoz topného systému

Na základě dlouhodobých zkušeností společnosti AV EQUEN lze doporučit následující opatření, která minimalizují rizika provozu nízkoteplotního topného systému. Před naplnění systému provozní vodou provést měření alespoň základních parametrů napouštěcí vody (pH, tvrdost, konduktivitu) Nepoužívat pro plnění topného systému neupravenou vodou bez předcházejícího změření parametrů vody. Velkou pozornost věnovat zejména kvalitě vodě studniční, která obsahuje velký … Číst dál

Možné jevy, provázející použití anodicko-katodického inhibitoru

Principem funkčnosti inhibitoru koroze je reakce složek inhibitoru s kovem, kdy se na povrchu kovu vytvoří ochranná vrstva. Reakcí složek inhibitoru s povrchem železa vzniká specifická ochranná vrstva tzv. magnetit (oxid železnato-železitý). Tato ochranná vrstva magnetitu je obvykle složena ze dvou vrstev – spodní, která je pevně přichycena k povrchu a horní, která má volnější … Číst dál

Možné problémy při provozu topného systému

Pokud nebude topná soustava řádně připravena na nízkoteplotní provoz, hrozí nízkoteplotnímu systému spousta rizik, a to z několika důvodů: kyslíkovou korozí galvanickou korozí usazeninami vodního kamene bakteriálním napadením a mikrobiální korozí nevhodným pH provozní kapaliny Výše uvedené důvody jsou možnou příčinou pro poškození různých částí (např. koroze rozvodných potrubí) a komponent systému (zadření oběhových čerpadel … Číst dál

Topná voda – levná kapalina, která se může prodražit

Ač si to málokdo uvědomuje, již několik let jsme svědky probíhající technologické revoluce. Tiše, bez velkých fanfár a oslav. Tradiční zdroje tepla – kotle na pevná paliva či tradiční plynové kotle – jsou nahrazovány novými moderními technologiemi – kondenzačními kotli nebo tepelnými čerpadly. Revoluce? Zcela určitě. Zatímco s tradičními zdroji tepla bylo pro provoz topení … Číst dál

AV EQUEN rozšiřuje nabídku produktů o dechlorační filtry

Pitná voda, která vytéká z kohoutku, je zcela jistě zdravotně nezávadná. Často se však stává, že zbytkové množství chloru používaného k dezinfekci vytváří pocitový diskomfort. Lidé si stěžují na suchou pokožku nebo svědění po koupání či sprchování, zbytky chloru způsobují zvláštní pachuť vody. Oba nepříjemné efekty, které provází zbytkové množství chlóru ve vodě, lze snadno … Číst dál

Co dělat, když z kohoutku teče tvrdá voda a působí problémy?

Tvrdost vody je jedna z nejznámějších vlastností vody, která způsobuje nežádoucí problémy a potíže. V tvrdé vodě klesá účinek pracích a čisticích prostředků, vodní kámen se usazuje uvnitř pračky, myčky, zatěžuje tepelné kotle, bojlery i teplovodní topnou soustavu. Avšak s tvrdostí vody a jejími následky lze velmi úspěšně bojovat. Tvrdost vody lze odstranit úplně, snížit na požadovanou … Číst dál

Produkty AV EQUEN prošly recertifikací pro přímý styk s pitnou vodou

Více než 80 produktů nabízených společností AV EQUEN prošlo zdárnou recertifikací pro přímý styk s pitnou a užitkovou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb. Náleží k nim zařízení řady Antarktis proti tvorbě a usazování vodního kamene či změkčovací úpravny vody, dále úpravny dešťové vody řady Raindrops nebo produkty Naturalis, které slouží k filtraci a úpravě vody … Číst dál

Studniční voda – citlivý indikátor stavu životního prostředí

Mít vlastní zdroj vody v podobě studny nebo vrtu je zejména v dnešní době velká výhoda. Vaše voda je vždy čerstvá a nemusíte za ni platit. Avšak aby se studna nestala namísto levného zdroje vody zdrojem starostí a zdravotního rizika, musí se o ni adekvátně pečovat a pravidelně kontrolovat parametry vody. Z údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) vyplývá, … Číst dál

Filtr Ultima RD4: jedinečné filtrační řešení pro topné a chladící systémy

Česká společnost AV EQUEN na základě svých zkušeností a požadavků zákazníků vyvinula jedinečný mechanický magnetický filtr Ultima RD4 pro ochranu oběhových čerpadel a výměníků zdrojů tepla i chladu v rámci topných a chladících systémů. Unikátní magnetický mechanický filtr o základní připojovací dimenzi 2“ je určen primárně pro středně-objemové systémy. Provozní voda cirkulující v topení či … Číst dál

AV EQUEN rozšiřuje „Knihovnu znalostí“ o instruktážní videa

Dynamicky se rozvíjející společnost AV EQUEN, která se postupně vyprofilovala mezi jednu z nejvýznamnějších českých firem pro oblast stabilizace provozní vody v topných a chladících systémech, stále více naplňuje slogan „…více než čekáte“. Svoji informačně rozsáhlou internetovou „knihovnu znalostí“ postupně doplňuje o instruktážní videa. Instalatéři, projektanti či koncoví uživatelé nejen na webové adrese av-equen.cz, ale … Číst dál

Zvýšení kapacity výroby biocidních desinfekčních prostředků – Stop Vir

Projekt ZVÝŠENÍ KAPACITY VÝROBY BIOCIDNÍCH DESINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ – STOP VIRje spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem realizace projektu je zvýšení konkurenceschopnosti naší firmy a posílení postavení na domácím trhu. Specifickým cílem je navýšení kapacity výroby biocidních desinfekčních roztoků.

Filtr Ultima RD2.1 účinně ochrání váš topný a chladící systém

Provozní voda cirkulující v topení či chlazení obsahuje četné nečistoty, které mohou způsobit rychlé opotřebení nebo dokonce poškození instalovaných komponentů, jako jsou oběhová čerpadla, regulační ventily nebo výměníky kotlů. Nezbytnou součástí malých i velkých topných a chladících systémů se proto stávají mechanické magnetické filtry s jemnou filtrací, z nichž mezi nejlepší na českém trhu bezesporu náleží filtr … Číst dál

AV EQUEN: PF 2021

Děkujeme za spolupráci a projevenou důvěru v končícím roce 2020. Přejeme krásné chvíle v příjemné atmosféře Vánoc a mnoho zdraví a štěstí v novém roce, a to jak v rodině, tak i na pracovišti. Společnost AV EQUEN bude v období od 21.12.2020 do 4.1.2021 uzavřena z důvodů vánočních svátků, inventur a celozávodní dovolené. Poslední expedice … Číst dál

Kvalita topné vody si zaslouží vaši pozornost

topný systém

Kvalita provozní vody v topných systémech často bývá velmi podceňována. Ze strany stavebníků, provozovatelů, instalatérů a bohužel též projektantů. Přitom základní opatření na její stabilizaci a bezproblémový chod topení jsou určeny normou ČSN EN 14868. Následné škody na zařízeních mohou být značné. Velmi často se do topného systému napouští a doplňuje běžná pitná voda z veřejného … Číst dál

Webinář IMI Akademie: Kvalita vody pro soustavy vytápění a chlazení

Covidová doba setkávání a seminářům nepřeje. Naštěstí existují i jiné formy vzdělávání a šíření osvěty díky on-line webinářům. V rámci akademie IMI Hydronic Engineering včera školil náš obchodní ředitel Ing. Vladislav Hoša, přičemž se věnoval široké problematice kvality vody pro soustavy vytápění a chlazení. Ve svém příspěvku se věnoval zejména parametrům, které by voda pro … Číst dál

Vše, co jste chtěli vědět o dešťovce a báli jste se zeptat

Vodu lze bezpochyby označit za nejcennější zdroj na planetě. Přesto jí neustále obrovsky plýtváme. Pitnou vodu zaléváme či splachujeme, dešťovou vodu necháváme odtékat z parkovišť a betonových ploch, nejsme schopni ji účinně zachytávat a využít. Přitom existují efektivní řešení, která pomohou přírodě a zároveň domácnostem ušetří finance. Vodu, která nám doslova spadla z nebe, bychom rozhodně odmítat … Číst dál

Městský soud v Praze 2: ucelené opatření pro stabilizaci provozní vody topného systému

V rámci rekonstrukce kotelny a topného systému v budově Městského soudu v Praze 2 ve Spálené ulici byla jako v jednom z mála projektů provedena stabilizace provozní vody topného systému, a to za využití služeb a produktů společnosti AV EQUEN. Projekt od přípravy probíhal více než půldruhého roku a jistě stojí za to jej podrobněji zrekapitulovat. Původní třicet let … Číst dál

Rekonstruovaná kotelna Kampusu Hybernská s filtrem RD2

RD2

Jedno desetiletí prázdný a nevyužívaný komplex budov v Hybernské ulici v Praze už tři roky výrazně ožívá. Zrodil se zde Kampus Hybernská, společný projekt Magistrátu hlavního města Prahy a Univerzity Karlovy. Jeho fungování umožňuje nezbytná rekonstrukce objektů a jejich technického zázemí. Součástí průběžné modernizace Kampusu Hybernská byla i rekonstrukce kotelny, která byla završena v létě letošního roku. V jejím … Číst dál

Koncentrát Q6001: na degradované glykolové kapaliny účinněji

Q6001 Koncentrovaná čistící kapalina pro solární systémy

Mnohé rodinné domy, ale i četné administrativní a průmyslové objekty dnes využívají solární systémy jako celoroční zdroj tepla pro ohřev vody i přitápění. Tyto soustavy jsou naplněny nemrznoucí glykolovou směsí, jejíž životnost není neomezená. Vlivem řady faktorů postupně degraduje, což může vést až k poškození celého solárního systému. Účinné řešení tohoto problému nabízí novinka společnosti … Číst dál

Představujeme novinky v produktové řadě StopVir

GreenStar

Společnost AV EQUEN reaguje na současné požadavky trhu a svých zákazníků a nově nabízí dva špičkové výrobky, kterou jsou součástí produktové řady StopVir. GreenStar 7370 S představuje antibakteriální biocidní roztok, který je určený pro čištění všech povrchů, které jsou z materiálů vhodných pro kontakt s vodným roztokem. Jedná se především o podlahy a schodiště v … Číst dál