Produkty AV EQUEN prošly recertifikací pro přímý styk s pitnou vodou

Více než 80 produktů nabízených společností AV EQUEN prošlo zdárnou recertifikací pro přímý styk s pitnou a užitkovou vodou dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb. Náleží k nim zařízení řady Antarktis proti tvorbě a usazování vodního kamene či změkčovací úpravny vody, dále úpravny dešťové vody řady Raindrops nebo produkty Naturalis, které slouží k filtraci a úpravě vody ze studní a vrtů.

Firma Labtech, která je akreditovanou zkušební laboratoří a autorizovanou laboratoří podle zákona č. 258/2000 Sb, provedla testování o zdravotní nezávadnosti vybraných produktů společnosti AV EQUEN včetně jejich nezbytných součástí, jako jsou náhradní náplně, filtrační vložky, kartuše nebo kulové kohouty. Z doložených výsledků analýz výluhových testů a platné legislativy vyplynulo, že produkty splňují požadavky na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou a na úpravu vody dle Vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích.

„Očekávanou úspěšnou recertifikaci námi nabízených produktů z řad Antarktis, Raindrops a Naturalis velice vítáme. Představuje důležité potvrzení o kvalitě nabízených výrobků a o etablování společnosti AV EQUEN ve stále perspektivnější oblasti úpravy pitné a využití dešťové vody. Samozřejmě jde též o příznivý signál pro naše zákazníky a odběratele. Testování zdravotní nezávadnosti hodláme aplikovat též na další produkty, které náš sortiment postupně rozšiřují,“ okomentoval úspěšný recertifikační proces Vladislav Hoša, obchodní ředitel společnosti.