Co dělat, když z kohoutku teče tvrdá voda a působí problémy?

Tvrdost vody je jedna z nejznámějších vlastností vody, která způsobuje nežádoucí problémy a potíže. V tvrdé vodě klesá účinek pracích a čisticích prostředků, vodní kámen se usazuje uvnitř pračky, myčky, zatěžuje tepelné kotle, bojlery i teplovodní topnou soustavu. Avšak s tvrdostí vody a jejími následky lze velmi úspěšně bojovat. Tvrdost vody lze odstranit úplně, snížit na požadovanou hodnotu nebo upravit složení vody tak, aby nedocházelo k usazování vodního kamene.

Obecně se tvrdostí vody rozumí koncentrace všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, což je zejména množství vápníku a hořčíku. I několikamilimetrová vrstva vodního kamene snižuje účinnost spotřebiče nebo tepelného zařízení o desítky procent. Tím rostou náklady na jejich provoz, nemluvě o krácení životnosti. Nebezpečí pro myčky, pračky, varné konvice a mnoha dalších spotřebičů a zařízení, kde se pitná, resp. užitková voda používá a ohřívá, představuje především vysrážený vodní kámen.

Ve vodovodním potrubí vysrážený vodní kámen snižuje průřez a tím i průtok vody, přičemž může způsobit i ucpání. U varných konvic, bojlerů a tepelných výměníků klesá efektivita přenosu tepla. Dalším negativním efektem tvrdé voda v myčkách a pračkách je snížení efektivity čistících a pracích prostředků, na zařízeních sanity nebo na sklenicích vytváří neestetické skvrny. V neposlední řadě je dobré zmínit, je vodní kámen je často příčinou zadření čerpadel vody či ventilů v pračkách nebo myčkách.

Změkčení vody

Pokud je třeba odstranit tvrdost vody úplně nebo pouze snížit na požadovanou hodnotu, je vhodným zařízením úpravna vody se změkčovací iontoměničovou pryskyřicí kationtového typu – velmi často se používá pro označení této náplně výraz „katex“ nebo „ionex“.

Principem tohoto změkčení vody je proces, kdy voda prochází nádobou naplněnou „katexem“, v němž se ionty vápníku a hořčíku z původní vody odstraní a vymění za ionty sodíku. Během procesu změkčení se kapacita „katexové“ náplně postupně vyčerpává. Aby byla kapacita obnovena, jednotka se sama automaticky regeneruje.

Změkčovací úpravna vody je tlaková nádoba, ve které je uložena změkčovací „katexová“ směs. Součástí změkčovací úpravny voda je i nádoba na regenerační roztok. Úpravnu vody a nádobu na regenerační směs tvoří buď samostatné nádrže, nebo může být zvoleno řešení ve formě tzv. kabinetního typu. V nabídce společnosti AV EQUEN tuto variantu reprezentuje řada úpraven ANTARKTIS KX. Součástí zařízení je obtoková hlava, která umožňuje nastavení míchání surové a upravené vody tak, aby voda splňovala hygienické parametry.

Úprava vody polyfosfátovou technologií

Polyfosfátová technologie se využívá v případech, kdy není z technických důvodů možné použít „katexovou úpravnu“ – chybí přívod elektřiny, není dostupný odpad pro potřeby regenerace. Při úpravě vody pomocí polyfosfátové technologie nedochází k odstranění „tvrdostních“ ionů, tj nedochází ke snížení tvrdosti vody v pravém slova smyslu.

Minerály (vápník a hořčík) zůstávají ve vodě zachovány, důsledkem použití polyfosfátové technologie je změna krystalické struktury částic. Důsledkem pak je, že po zahřátí vody nedochází k tvorbě nánosů vodního kamene.

Použití polyfostátové metody je vhodné pro úpravu tvrdosti užitkové vody, zejména pro pračky, myčky, sprchy a bojlery. Pro úpravu vody určené ke konzumaci lze tuto technologii využít, avšak je nutné dbát zvýšené pozornosti při specifikaci vhodného zařízení a řešení instalace zařízení.

V sortimentu AV EQUEN jsou polyfosfátové produkty ANTARKTIS PS dostupné v několika rozměrových a kapacitních variantách, a to pro pitnou i užitkovou vodu.

Zašlete nám dotaz či nezávaznou poptávku:

    Formulář ve formátu .PDF – objednávka analýzy vody