Studniční voda: dusičnany, železo, chloridy, pesticidy…

Podle statistik voda ve více než 90% studní dlouhodobě neodpovídá hygienickým požadavkům pro studniční vodu, a to nejméně v jednom ukazateli. Nejčastějšími problémy jsou nevyhovující mikrobiologické ukazatele, překročené limity dusičnanů a limity pro hodnotu zákalu a železa. Dusičnany / dusitany / amonné ionty V množství jednotek mg/l jsou přirozenou součástí vod, ale jejich obsah bývá často … Číst dál