Studniční voda a legislativa

S využitím studní vody je spojená příslušná legislativa. Lidé se občas mylně domnívají, že si na vlastním pozemku mohou vybudovat bez povolení studnu a vodu z ní libovolně používat. Povrchové a podzemní vody ale nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušného pozemku, na němž se vyskytují. Kromě toho je užívání studny podmíněno její kolaudací … Číst dál

Studniční voda: dusičnany, železo, chloridy, pesticidy…

Podle statistik voda ve více než 90% studní dlouhodobě neodpovídá hygienickým požadavkům pro studniční vodu, a to nejméně v jednom ukazateli. Nejčastějšími problémy jsou nevyhovující mikrobiologické ukazatele, překročené limity dusičnanů a limity pro hodnotu zákalu a železa. Dusičnany / dusitany / amonné ionty V množství jednotek mg/l jsou přirozenou součástí vod, ale jejich obsah bývá často … Číst dál

Studniční voda: chemické, fyzikální a senzorické ukazatele

Zvýšený obsah některých nežádoucích látek ve studniční vodě nemusí nutně pocházet jen z lidské činnosti, ale může být dán geologickým podložím. Konduktivita (měrná elektrická vodivost) Konduktivita je přibližná míra koncentrace iontově rozpuštěných látek ve vodě. Nepřímo tedy vyjadřuje obsah minerálních látek (solí) ve vodě. Limit konduktivity pro pitnou vodu je 1250µS/cm, ale optimálně by pitná … Číst dál

Studniční voda: mikrobiologické ukazatele

Při ověřování mikrobiologické nezávadnosti vody ze studní a vrtů se hledají především bakterie, žijící ve střevním traktu člověka a teplokrevných živočichů. Pokud se ve vodě objeví, voda je podezřelá, že přišla do kontaktu s výkaly či zbytky živočichů a obsahuje patogenní bakterie a viry. Na základě průzkumů se odhaduje, že těmito bakteriemi je kontaminována značná … Číst dál

Kdy a jak kontrolovat studniční vodu?

Z údajů SZÚ vyplývá, že pro necelých 10% obyvatel České republiky jsou stále hlavním zdrojem vody domovní nebo veřejné studny. Mnoho lidí dále využívá studniční vodu na chatách a chalupách. Podle posledních známých publikovaných odhadů bylo v roce 1989 v ČR přes 750 tisíc domovních studní a skoro 20 tisíc veřejných studní, v současné době jsou tato … Číst dál

Studniční voda – citlivý indikátor stavu životního prostředí

Mít vlastní zdroj vody v podobě studny nebo vrtu je zejména v dnešní době velká výhoda. Vaše voda je vždy čerstvá a nemusíte za ni platit. Avšak aby se studna nestala namísto levného zdroje vody zdrojem starostí a zdravotního rizika, musí se o ni adekvátně pečovat a pravidelně kontrolovat parametry vody. Z údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) vyplývá, … Číst dál