Studniční voda: chemické, fyzikální a senzorické ukazatele

Zvýšený obsah některých nežádoucích látek ve studniční vodě nemusí nutně pocházet jen z lidské činnosti, ale může být dán geologickým podložím. Konduktivita (měrná elektrická vodivost) Konduktivita je přibližná míra koncentrace iontově rozpuštěných látek ve vodě. Nepřímo tedy vyjadřuje obsah minerálních látek (solí) ve vodě. Limit konduktivity pro pitnou vodu je 1250µS/cm, ale optimálně by pitná … Číst více…