Městský soud v Praze 2: ucelené opatření pro stabilizaci provozní vody topného systému

V rámci rekonstrukce kotelny a topného systému v budově Městského soudu v Praze 2 ve Spálené ulici byla jako v jednom z mála projektů provedena stabilizace provozní vody topného systému, a to za využití služeb a produktů společnosti AV EQUEN. Projekt od přípravy probíhal více než půldruhého roku a jistě stojí za to jej podrobněji zrekapitulovat.

Původní třicet let provozovaný topný systém obsahoval zhruba 34 m3 provozní vody, která nebyla během posledních několik let žádným způsobem upravována. Analýza, která byla laboratoří AV EQUEN vyhotovena na jaře 2018, detekovala v topném systému množství kovů a přítomnost jemných magnetických usazenin, což jasně poukazovalo na probíhající korozní proces.

„Ve spolupráci s projekční kanceláří Ing. Pavla Vorreitera, který celou rekonstrukci připravoval, bylo na základě této analýzy navrženo komplexní řešení pro stabilizaci provozní vody topného systému rekonstruované kotelny. Návrh řešení reflektoval jak současnou legislativu, tak i plně zohledňoval doporučení výrobců zdrojů tepla a požadavky na kvalitu vody pro provoz multimetalových topných systémů. Těší nás, že byl náš technologický postup během léta 2018 akceptován a mohli jsme v dubnu loňského roku přistoupit k vlastní realizaci,“ vzpomíná na zrod zajímavé dodávky Ing. Vladislav Hoša, obchodní ředitel AV EQUEN.

Součástí rekonstrukce bylo vypuštění části provozní vody z topného systému. Jelikož tímto krokem byly vytvořeny ideální podmínky pro korozní proces v trubkách, byl do systému aplikován multifunkční inhibitor řady Ultima Q100. Aplikací přípravku byla na všech površích kovů vytvořena ochranná vrstva, která zůstala aktivní i po vypuštění vody a bylo zabráněno nekontrolované korozní degradaci systému během rekonstrukce.

Instalace filtrů Ultima RD2

„V další fázi rekonstrukce kotelny jsme ve spolupráci s realizující firmou Cergomont přistoupili k nejvýraznější části naší dodávky. Představovala ji montáž šesti mechanických magnetických filtrů RD2 – DN100 z produktové řady ULTIMA. Tyto špičkové nerezové filtry byly instalovány společností Cergomont před každý z šesti plynových kondenzačních dvojkotlů De Dietrich o celkovém topném výkonu 3,32 MW. Filtr, ve kterém je vestavěn  vysoce účinný magnet o síle 12.000 Gauss v kombinaci s filtrační vložkou o jemnosti 100 µm, chrání každý z kaskády kotlů před veškerými nečistotami, zejména kovovými částicemi a kaly,“ uvádí Milan Votava, výrobní ředitel AV EQUEN.

Nová kotelna se v dnešní době samozřejmě nemůže obejít bez zajištění odpovídajících parametrů provozní vody prostřednictvím demineralizační soustavy pro úpravu dopouštěné vody. Za tímto účelem byla do topného systému trvale instalována demineralizační soustava ze sortimentu AV EQUEN – AVDK 1000 Comfort Permanent. Součástí této soustavy je i měření kvality výstupní vody prostřednictvím vestavěného konduktometru a dále dávkování inhibitoru koroze při dopouštění systému upravenou.

Topný systém kombinuje více kovových materiálů, což do budoucna zvyšuje riziko opětovného vzniku korozních nečistot. „Na podzim 2019, kdy se modernizace kotelny chýlila ke konci, jsme proto provozní kapalinu všech větví topného okruhu doplnili o inhibitor Ultima Q100 Basic Quattro. Ten zajišťuje antikorozní ochranu všech kovových částí systému. Doporučujeme každoroční kontrolu koncentrace inhibitoru a jeho doplnění v případě poklesu účinné látky pod minimální hladinu,“ upozornil Votava.