Vše, co jste chtěli vědět o dešťovce a báli jste se zeptat

Vodu lze bezpochyby označit za nejcennější zdroj na planetě. Přesto jí neustále obrovsky plýtváme. Pitnou vodu zaléváme či splachujeme, dešťovou vodu necháváme odtékat z parkovišť a betonových ploch, nejsme schopni ji účinně zachytávat a využít. Přitom existují efektivní řešení, která pomohou přírodě a zároveň domácnostem ušetří finance.

Vodu, která nám doslova spadla z nebe, bychom rozhodně odmítat neměli. Zvlášť v posledních letech, kdy přibývá tropických dnů a klesá množství srážek. Ministerstvo životního prostředí proto od roku 2021 zavedlo u všech novostaveb povinnost akumulovat dešťovou vodu v retenčních nádržích nebo jezírkách. Svůj chvályhodný záměr podpořilo dotačním programem „Dešťovka“, který domácnostem může pokrýt až 50% nákladů spojených s investicí do produktů napomáhajících komplexnímu řešení dešťových i šedých vod.

Efektivní nástroje k maximálnímu využití drahocenné vody nabízí společnost AV EQUEN. Pestrá škála filtračních sad z její produkce je určena pro odstraňování nečistot z dešťové vody. Kvalita takto upravené vody je poté vhodná nejen pro zahradní účely, ale splňuje i požadavky na užitkovou vodu pro domácnost. Hodí se tak ke splachování toalet, praní či k úklidu, a po její úpravě dokonce i na sprchování.

Proč zadržovat dešťovou vodu?

Základním cílem hospodaření se srážkovými vodami je jejich návrat do přirozeného koloběhu vody. Využitím dešťové vody pro závlahu zahrad, splachování, či mytí lze docílit až 50% snížení použití pitné vody domácností. Toto úsporné nakládání s vodou následně samozřejmě napomáhá efektivnějšímu fungování centrálních zařízení na úpravu vod a zároveň přispívá ke snížení plýtvání přírodních zdrojů vody.

Za další záchyt dešťové vody při silných deštích napomáhá eliminaci lokálních záplav a vedle toho představuje pomocný nástroj pro rozložení návratu dešťovky do přírody v delším časovém období. V neposlední řadě je cílené používání vodního zdroje podle typu použití vody jasným trendem dnešní doby. Je to jednoduché – pitná voda by měla být určena pro konzumaci a osobní hygienu, užitková voda zase pro závlahu, splachování, mytí aut nebo napouštění bazénu.

dešťovka dešťová voda

Není dešťovka jako dešťovka

Přestože je dešťová voda v současnosti sama o sobě kvalitní, její složení může ovlivnit celá řada faktorů. Dešťová voda je již v atmosféře v kontaktu s různými chemickými látkami jako je prach, kouř, výfukové plyny nebo pyl. Její kvalita je tedy zřetelně ovlivněna znečištěním vzduchu. Látky obsažené v atmosféře mohou být přenášeny i na velké vzdálenosti a v dešťové vodě se tak může projevovat lokální znečištění i vlivy ze vzdálených oblastí.

Dalšími faktory, na kterých závisí složení dešťové vody, jsou materiál a čistota střešní krytiny. Ta často obsahuje vysoký podíl rozpuštěných oxidů (CO2 a SO2) a proměnlivý podíl organických látek (pyl, klacíky, listí, ptačí trus, prach, hmyz a mikroby). Navíc některé materiály střešních krytiny nebo nátěry mohou obsahovat pesticidy, popř. se z nich do vody mohou uvolňovat nežádoucí látky, což platí pro eternit nebo lepenku.

Argumentu, proč upravovat kvalitu vody i pro závlahu našich zahrad, napomáhá i koroze dešťových okapů a dalších kovových součásti střech, z čehož se uvolňují nežádoucí látky jako měď, chrom, hliník nebo zinek. Kvalitativní parametry vody používané pro účely závlahy ostatně popisuje norma ČSN 75 7143.

dešťovka dešťová voda

Jak upravit dešťovku?

Při řešení, jakým způsobem budeme dešťovou vodu čistit, musíme zohlednit, na co ji budeme využívat. Jako užitková je definována voda, která vyhovuje zdravotním a technologickým požadavkům podle způsobu jejího využívání. Člověk s ní může přicházet do styku, ale nesmí ji používat k pití

Zachycená dešťová voda, která je zbavena nečistot pomocí filtru, není pouze nejlepším zdrojem vody pro Vaše rostliny a zahradu. Úpravou dosahuje vynikající kvality a lze ji dále využívat pro splachování toalet, zavlažování zahradních ploch, pračky. Využíváním měkké dešťové vody šetříte spotřebu pracích prostředků a taktéž je šetrná k napojeným zařízením, které jsou méně zanášeny vápennými usazeninami

Společnost AV EQUEN nabízí adekvátní spektrum filtračních soustav, jejichž užití je jasně definováno – pro využití k zálivce na zahradách nebo pro úpravu užitkové vody v domácnosti. Jedná se o speciální soustavy vícero zařízení, kdy každé je určeno pro eliminaci specifického typu nečistot. Tyto úpravny zachytávají veškeré nežádoucí mechanické nečistoty, eliminují nepříjemné senzorické vlastnosti a taktéž likvidují choroboplodné zárodky, biologické bujení a bakterie.

dešťovka cintropur filtrační sada

Zašlete nám dotaz či nezávaznou poptávku: