Webinář IMI Akademie: Kvalita vody pro soustavy vytápění a chlazení

Covidová doba setkávání a seminářům nepřeje. Naštěstí existují i jiné formy vzdělávání a šíření osvěty díky on-line webinářům. V rámci akademie IMI Hydronic Engineering včera školil náš obchodní ředitel Ing. Vladislav Hoša, přičemž se věnoval široké problematice kvality vody pro soustavy vytápění a chlazení.

Ve svém příspěvku se věnoval zejména parametrům, které by voda pro soustavy vytápění a chlazení měly splňovat, aby byl zaručen bezproblémový provoz a ochrana všech instalovaných komponentů.

Množství informací k tomuto tématu naleznete též na webu AV EQUEN.

Kompletní webinář naleznete na příslušném YouTube kanálu.