Kvalita topné vody si zaslouží vaši pozornost

Kvalita provozní vody v topných systémech často bývá velmi podceňována. Ze strany stavebníků, provozovatelů, instalatérů a bohužel též projektantů. Přitom základní opatření na její stabilizaci a bezproblémový chod topení jsou určeny normou ČSN EN 14868. Následné škody na zařízeních mohou být značné.

Velmi často se do topného systému napouští a doplňuje běžná pitná voda z veřejného vodovodu, někdy ze studničních zdrojů. Kvalitní pitná voda má nepochybně blahodárný vliv na náš organismus, ale neupravená nebo nesprávně upravená může poměrně fatálně působit na chod topných systémů. Například měkká pitná voda je nevhodná z hlediska svých korozních indexů či obsahem jiných rozpuštěných látek. Je přitom zcela lhostejné, o jak rozsáhlou topnou soustavu se jedná, neboť fyzika a chemie platí všude stejně a výsledek zanedbání je obdobný.

Registrujeme časté případy, kdy nedodržení kvality provozní vody mělo za následek snížení životnosti klíčových prvků topné soustavy až o 75%. Výrobci jsou schopní potvrdit příklady, kdy z tohoto důvodu došlo k poškození kotle, nebo jiných částí systému, již po šesti měsících provozu. Na místě je zdůraznit, že při reklamaci je doložení kvality topné vody jedním z prvních podmínek uznání záruky na kotle, radiátory nebo čerpadla!

Nečistoty v topení

V průběhu času dochází v topení ke vzniku nečistot, kalů, pevných minerálních usazenin, bakteriálních biofilmů a koroze. Rychlost a rozsah vzniku těchto nežádoucích projevů závisí na kvalitě přípravy systému pro běžný provoz a též na parametrech vody, kterou byl systém napuštěn.

Zanášení potrubí a zejména otopných ploch vodním kamenem či korozními produkty představuje nežádoucí proces, neboť výrazně snižuje průtok topné vody a tím účinnost otopné soustavy. Výsledný nános se vyznačuje nízkou tepelnou vodivostí, která omezuje prostup tepla a topení se stává neefektivním. Zároveň dochází k poškozování materiálu zařízení, což může směřovat až k jeho úplnému zničení.

Norma ČSN EN 14868

Evropská norma ČSN EN 14868 je především výsledkem výzkumu a získaných zkušeností o korozním chování kovových materiálů, které se běžně vyskytují v soustavách oběhu vody v budovách (nelegované a nízkolegované oceli, litina, hliník, měď a slitiny mědi, korozivzdorná ocel).

Obsahuje základní doporučená opatření pro minimalizaci poškození a rizik vzniku nežádoucích jevů v uzavřených topných oběhových soustavách, a to zejména ve vztahu k nízkoteplotnímu provozu a dále přítomnosti kovových materiálů s rozdílným elektrochemických potenciálem. Korozní poškození vede k netěsnostem v soustavě, zmenšení průtoku a snížení účinnosti výměníků.

Rizika pro topný systém

V současných multimetalických systémech se mísí kovové materiály s odlišným elektrochemickým potenciálem, tudíž mezi nimi dochází k vzájemné negativní reakci. Méně ušlechtilý kov (např. železo) je narušován více ušlechtilým (např. měď), čímž vzniká tzv. elektrochemická koroze. Kovy použité v topných okruzích mají též různou odolnost vůči pH provozní vody, což výrazně zvyšuje riziko poškození materiálů vlivem nevhodného pH.

Nevítaným prvkem v topném systému je kyslík, který do něj může vniknout při napouštění soustavy, automatickými odvzdušňovacími ventily či díky netěsnosti na oběhových čerpadlech a armaturách. Rozpuštěný kyslík ve vodě způsobuje při kontaktu s povrchem kovu korozi. Ta vzniká i v důsledku nevytěsněného kyslíku v provozním médiu.

Podceňovat nelze ani všudypřítomné bakterie. Mikrobiální kontaminace představuje problém zejména pro nízkoteplotní topné systémy, přičemž doslova optimální podmínky pro růst a množení bakterií nabízí podlahové topné systémy s teplotou do 40 oC. Existují však i případy výskytu termofilních bakterií v okruzích s teplotou vody nad 60 oC. Vzniklý bakteriální biofilm brání přenosu tepla, vede ke snížené prostupnosti potrubí, zanešeným ventilům a znečištěnému povrchu tepelných výměníků, jejichž účinnost se takto snižuje.

Rady a doporučení

Věnujte kvalitě topné vody maximální pozornost, vaše topení se Vám odvděčí spolehlivostí a dlouhou životností. Udržení vhodných parametrů topné vody spočívá v několika opatřeních. Základem je pravidelné měření a kontrola základních parametrů vody jako je pH, vodivost, tvrdost a znečištění. Pro plnění topných systémů je jednoznačně třeba používat demineralizovanou vodu, která minimalizuje rizika vzniku koroze a chrání před tvorbou usazenin vodního kamene.

V neposlední řadě je více než vhodné dávkovat do topné vody inteligentní ochranné prostředky. Z produktů AV EQUEN se nabízí multifunkční měřitelný inhibitor koroze pro korozní ochranu kovů označený jako Ultima Q100 a dále biocidní přípravek Ultima Q700, jenž slouží pro ochranu podlahových topení proti bakteriím.

Zašlete nám dotaz či nezávaznou poptávku: