Q700 – Ochranný biocidní přípravek

Biocidní přípravek Q700 účinně likviduje bakterie. U nových a stávajících systémů působí jako ochranný přípravek, který zabraňuje růstu bakterií a kvasinek v systémech.
Určeno pro systémy chlazení a topení včetně podlahového vytápění.


Vlastnosti

 • vytváří antibakteriální prostředí v podlahovém topení
 • chrání nové podlahové systémy proti nárůstu bakterií
 • účinně likviduje bakterie
 • kompatibilní pro glykolové kapaliny
 • nekorozivní
 • netoxický a biologicky rozložitelný
 • ponechává se v systému, nevypouští se
 • prodlužuje účinnost a životnost systémů
 • určena pro domácí i průmyslové aplikace


Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled
světle žlutá kapalina
Zápach
jemný
pH
8 – 9,5
Hustota při 20 °C
1,02 – 1,04 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

 

Dávkování a aplikace

Ředící poměry: 1l na 300 l objemu systému – účinná koncentrace směsi
Nový systém: Systém před uvedením do provozu napusťte vodou upravenou vodou (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000 Comfort) a nadávkujte přípravek Q700 v množství 1 litr na 300 l objemu vody v systému.
Biocidní přípravek v systému ponechejte, nevypouštějte.
Q700 lze kombinovat s inhibičním přípravkem řady Q100.
Provozovaný systém: Biocidní přípravek Q700 nadávkujte 1 l na 300 l objemu systému. Přípravek Q700 nechte v systému cirkulovat současně s přípravkem Q400 (čisticí směs na kaly a usazeniny), po vyčištění systém vypusťte a propláchněte.
Vyčištěný systém napusťte upravenou vodou (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000 Comfort) a aplikujte inhibiční směs řady Q100 a biocidní přípravek Q700.


Balení

 • 1 l kanystr
 • 20 l kanystr


Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech, na chladném (od +15°C do +25°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 12 měsíců.


Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.