Q700 – Ochranný biocidní přípravek

Biocidní přípravek Q700 účinně likviduje bakterie. U nových a stávajících systémů působí jako ochranný přípravek, který zabraňuje růstu bakterií a kvasinek v systémech.
Určeno pro systémy chlazení a topení včetně podlahového vytápění.

Vlastnosti:

 • vytváří antibakteriální prostředí v podlahovém topení;
 • chrání nové podlahové systémy proti nárůstu bakterií;
 • účinně likviduje bakterie;
 • kompatibilní pro glykolové kapaliny;
 • nekorozivní;
 • netoxický a biologicky rozložitelný;
 • ponechává se v systému, nevypouští se;
 • prodlužuje účinnost a životnost systémů;
 • určena pro domácí i průmyslové aplikace.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled
světle žlutá kapalina
Zápach
jemný
pH
8 – 9,5
Hustota při 20 °C
1,02 – 1,04 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

 

Dávkování a aplikace:

Ředící poměry:
1 l na 300 l objemu systému – účinná koncentrace směsi

 

Nový systém: Systém před uvedením do provozu napusťte vodou upravenou vodou (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000 Comfort) a nadávkujte přípravek Q700 v množství 1 litr na 300 l objemu vody v systému. Biocidní přípravek v systému ponechejte, nevypouštějte. Q700 lze kombinovat s inhibičním přípravkem řady Q100. Provozovaný systém: Biocidní přípravek Q700 nadávkujte 1 l na 300 l objemu systému. Přípravek Q700 nechte v systému cirkulovat současně s přípravkem Q400 (čisticí směs na kaly a usazeniny), po vyčištění systém vypusťte a propláchněte. Vyčištěný systém napusťte upravenou vodou (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000 Comfort) a aplikujte inhibiční směs řady Q100 a biocidní přípravek Q700.

Balení:

 • 1 l kanystr
 • 20 l kanystr

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech, na chladném (od +15°C do +25°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 12 měsíců.

Bezpečnostní opatření:

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.