AV EQUEN je nuceno přistoupit ke zvýšení cen od 1. července

Obálka ceníku

Společnost AV EQUEN je nucena přistoupit ke zvýšení cen výrobků o 6,5 %. Stane se tak s platností od 1. července 2022 v souvislosti s pokračujícím nárůstem nákladů na suroviny, materiály, přepravu a energie. Děkujeme za pochopení. Aktualizovaný ceník naleznete na firemním webu, přičemž je rozdělený na: Produkty řady ULTIMA Produkty související s úpravou a filtrací … Číst více…

Kvalita dešťové vody a legislativa

I pro vodu používanou pro účely závlahy existuje norma ČSN 75 7143 upravující kvalitativní parametry vody. Dle této normy se k závlaze smí používat voda, která negativně neovlivní zdravotní stav lidí, zvířat, výši výnosů a kvalitu plodin, půdní vlastnosti, jakost povrchových a podzemních vod a jiných složek životního prostředí. Na kvalitu závlahové vody jsou kladeny … Číst více…