Jak šetřit vodu a peníze s moderními technologiemi – magazín MF DNES Speciál Voda

V magazínu Mladá fronta Dnes vyšel zajímavý článek s titulkem „Řešit tvrdost vody v domácnosti má smysl“. V článku se dozvíte, jak tvrdá voda ovlivňuje kvalitu života, zdraví a spotřebiče. Také se dočtete, jak si můžete nechat zjistit tvrdost vody ve vaší oblasti a jaké jsou možnosti její úpravy. Tvrdost vody je důležitý ukazatel kvality pitné … Číst dál

Kvalita dešťové vody a legislativa

I pro vodu používanou pro účely závlahy existuje norma ČSN 75 7143 upravující kvalitativní parametry vody. Dle této normy se k závlaze smí používat voda, která negativně neovlivní zdravotní stav lidí, zvířat, výši výnosů a kvalitu plodin, půdní vlastnosti, jakost povrchových a podzemních vod a jiných složek životního prostředí. Na kvalitu závlahové vody jsou kladeny … Číst dál