Jak odstranit mikroorganismy či rozpuštěné látky v dešťové vodě?

Co způsobují nežádoucí látky v dešťové vodě? Jak z ní odstranit mikroorganismy, rozpuštěné minerální látky či nerozpuštěná zrnka prachu, pylu nebo písku?

Mikroorganismy v dešťové vodě

Mikroorganismy se do dešťové vody dostávají po kontaktu s kontaminovaným povrchem (ptačí trus nebo tlející listí na střeše, choroboplodné zárodky ve vzduchu…).

 • bakterie, viry, řasy
 • v dešťové vodě můžeme nalézt bakterie typu E. coli, koliformní bakterie a enterokoky, dále to jsou např. patogeny, jako je Salmonella, Shigella a Pseudomonas
 • vyšší koncentrace mikroorganismů se běžně vyskytují v první vlně dešťové vody a úroveň kontaminace se snižuje během trvání deště

Co způsobují:

 • zákal a zápach vody
 • znehodnocení vody pro použití v domácnosti (sprchování, praní) a pro závlahu

Rizika:

 • nebezpečí infekce (např. při umývání rukou kontaminovanou vodou, konzumace kontaminovaných částí rostlin – ovoce, zelenina)
 • moderní ekologické programy praní prádla, které se pohybují kolem 30-40 stupňů Celsia, mohou představovat zdravotní riziko (nízká teplota nezvládne zahubit viry a bakterie, které se mohou vyskytovat nejen ve špinavém prádle, ale již v prací vodě)

Jak je odstranit:

 • standardizované mechanické řešení – UV lampa
 • chemická projektová úprava – kontinuální dávkování chemických dezinfekčních roztoků
Mikroorganismy, rozpuštěné a nerozpuštěné látky v dešťové vodě

Rozpuštěné látky v dešťové vodě

Dešťová voda je mírně kyselá s velmi nízkým obsahem rozpuštěných minerálních látek. Neobsahuje minerální látky jako jsou vápník a hořčík, a proto ji můžeme zařadit mezi vody měkké. Může ale rozpouštět těžké kovy a jiné nečistoty z materiálů, které jsou na povodí a ve skladovací nádrži. Celou řadu rozpuštěných látek může absorbovat již při průchodu atmosférou:

 • kovy – mohou se uvolňovat při kontaktu vody s povrchy, po kterých stéká
 • toxické látky (pesticidy, herbicidy) – možné uvolnění ze střešních krytin se speciální povrchovou úpravou, zemědělství
 • oxidy (CO2, SO2) – voda je absorbuje při průchodu atmosférou
 • dusíkaté látky – z výfukových plynů, rozpad listů, emise z průmyslu, zemědělství, ptačí trus
 • organické látky – z rozkladu biologických materiálů, činnost mikroorganismů…

Co způsobují:

 • rozpuštěné látky mohou ovlivnit pH
 • kovy jako železo nebo mangan způsobují zabarvení vody – znečištění povrchů (umyvadla, bazény, dlažba)
 • nebezpečné rozpuštěné látky (těžké kovy, pesticidy, herbicidy) se mohou kumulovat v půdní vrstvě
 • např. dusičnany se mohou hromadit v ovoci a zelenině

Rizika:

 • poškození mechanických částí rozvodů vody korozí, tvorba kalů a nečistot (pračky, myčky)
 • tvorba nevzhledných usazenin na zařízení (toalety, umyvadla)
 • přenos nebezpečných látek do potravin (těžké kovy, pesticidy, herbicidy, dusíkaté látky)
  – dlouhodobý příjem dusičnanů zvyšuje šance na onemocnění rakovinou
 • podporují růst bakterií a mikroorganismů

Jak je odstranit:

 • standardizované řešení – filtrační nádoba s vhodnou náplní s pravidelnou frekvencí výměny filtrační náplně
 • individuální projektové řešení dle specifických podmínek – úpravna vody dle specifikace
Mikroorganismy, rozpuštěné a nerozpuštěné látky v dešťové vodě

Dešťová voda a nerozpuštěné látky

 • zrnka prachu, pylu, písku, půdy
 • nerozložený biologický materiál (listí, klacíky, ptačí trus, hmyz)

Co způsobují:

 • vrstvy usazenin (organického i anorganického původu)
 • zákal a zabarvení vody
 • zápach
 • podporují množení mikroorganismů

Rizika:

 • tyto látky svými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi působí negativně – mohou způsobit poškození strojních zařízení, případně ucpávání potrubí nebo trysek zavlažovacího zařízení, při závlaze postřikem ulpívají částice na listech rostlin
 • tvorba usazenin na zařízení (toalety, umyvadla)
 • zákal a zabarvení vody – působí negativně při použití v domácnosti (praní, mytí) – vznik a šíření bakterií a mikroorganismů
 • usazeniny, vznikající rozkladem biologických materiálů podporují množení mikroorganismů a vznik zápachu – negativní dopad při použití kontaminované vody na praní, mytí i závlahu

Jak je odstranit:

 • standardizované řešení – filtrační nádoba s vhodným filtračním médiem s pravidelnou frekvencí výměny filtračního média
Mikroorganismy, rozpuštěné a nerozpuštěné látky v dešťové vodě