Není dešťovka jako dešťovka…

Záchyt dešťové vody

Především kvůli rostoucímu suchu se v posledních letech stále častěji diskutuje využití dešťové vody. Mnoho z nás problémy se suchem a nedostatkem vody dosud neregistruje a nevidí proto nutnost se vodou zabývat, ale řada lidí, pro které představuje sucho a voda palčivé téma, se stále rychleji rozrůstá.

Zachycenou dešťovou vodu lze využít k zalévání vegetace nebo v domácnosti, kde až v 50 % míře může nahradit spotřebu pitné vody tím, že ji využijeme ke splachování, mytí aut, napouštění bazénu či praní. Vodu z deště zachytávají lidé do sudů, nádrží a cisteren snad od nepaměti. Se středověkými cisternami na dešťovou vodu se můžeme setkat na mnohých hradech a zámcích. Např. zámek ve Valticích byl již začátkem minulého století vybaven systémem využití dešťové vody na splachování WC.

Záchyt dešťové vody

Není dešťovka jako dešťovka…

Přestože je dešťová voda v současnosti sama o sobě kvalitní, její složení může ovlivnit celá řada faktorů. Dešťová voda je již v atmosféře, než dopadne na střechu, v kontaktu s různými chemickými látkami (prach, kouř, výfukové plyny, pyl…). Její kvalita je tedy zřetelně ovlivněna znečištěním vzduchu. Látky obsažené v atmosféře mohou být přenášeny i na velké vzdálenosti a v dešťové vodě se tak může projevovat lokální znečištění i vlivy ze vzdálených oblastí.

Dalšími faktory, na kterých závisí složení dešťové vody, jsou materiál a „čistota“ střešní krytiny. Dešťová voda odtékající ze střechy objektu obsahuje vysoký podíl rozpuštěných oxidů (CO2 a SO2) a proměnlivý podíl organických látek (pyl, klacíky, listí, ptačí trus, prach, hmyz, choroboplodné zárodky – mikroby).

Kvalita vody závisí také na druhu povrchu, ze kterého stéká. Z určitých druhů střešních krytin (např. eternit nebo lepenka) se mohou do vody uvolňovat nežádoucí látky. Některé materiály střešních krytin nebo střešní nátěry mohou obsahovat pesticidy.

Dešťové okapy a další kovové součásti střech korodují a uvolňují se z nich nežádoucí látky jako měď, chrom, hliník nebo zinek. Základním cílem hospodaření se srážkovými vodami je jejich návrat do přirozeného koloběhu vody. Při řešení, jakým způsobem budeme dešťové vody čistit, musíme zohlednit také to, na co je budeme využívat. Jako užitková voda je definována voda, která vyhovuje zdravotním a technologickým požadavkům podle způsobu jejího využívání. S touto vodou člověk může přicházet do styku, ale nesmí ji používat k pití
a pro přípravu potravin.

Dešťovka