Dešťová voda: Proč ji zadržovat a využívat?

Nabízíme vám hned několik pádných důvodů, proč zadržovat a využívat dešťovou vodu. Záchyt a následné využití dešťové vody dnes nepochybně představuje důležité téma nejen pro všechny novostavby.

Snížení spotřeby pitné vody pro užitkové potřeby

Využitím dešťové vody pro užitkové účely (zálivka a závlaha zahrad, splachování, mytí) lze docílit až 50% snížení použití pitné vody (v závislosti na lokálních srážkových podmínkách a technickém řešení retenčního systému).

Zlepšení hospodaření s pitnou vodou

Instalace zádržných systémů dešťové vody do domácích podmínek výrazným způsobem napomáhá efektivnějšímu využívání centrálních zařízení na úpravu vod.

Omezení dopadů na životní prostřední

Záchyt dešťové vody plní funkci „malé přehrady“, při silných deštích může být pomocným nástrojem pro eliminaci lokálních záplav.

Snížení odčerpávání vodních zdrojů a vodního hospodářství

Používání zachycené dešťové vody zásadním způsobem přispívá ke snížení použití přírodních zdrojů vody a napomáhá k udržení vhodných podmínek vodního hospodářství a vodních zdrojů.

Efektivní využití zdrojů vody podle typu použití

Cílené používání vodního zdroje podle typu použití vody má smysl – pitná voda pro konzumaci a osobní hygienu, užitkovou vodu pro závlahu, splachování, průmyslové účely.

Návrat vody do přírody v delších časovém období vs. jednorázový déšť

Instalace retenčních nádrží a následné používání dešťové vody je výrazně pozitivním pomocným nástrojem pro rozložení návratu objemu vody do přírody v čase.

Dešťová voda