Testování a certifikace nových výrobků – AV EQUEN

Projekt TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACE NOVÝCH VÝROBKŮ – AV EQUEN je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je certifikace sady produktů pro úpravu a filtraci zdrojů vody, které v souladu s platnou legislativou ČR splňují hygienické požadavky na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou.