Q3000 – Čistič výměníků ze strany spalin

Čisticí směs Q3000 je určena pro všechny typy výměníků kotlů k odstranění nečistot a mastnoty ze strany spalin.


Vlastnosti:

  • uvolňuje a odstraňuje mastné nečistoty a kaly ze strany spalin
  • aplikuje se formou rozprašovače
  • určené pro čištění všech typů výměníků a kotlů


Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled
čirá červená kapalina
Zápach
charakteristický
pH
14
Hustota při 20 °C
1,05 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

 

Dávkování a aplikace:

Přípravek aplikujte na čištěnou plochu pomocí rozprašovače, který je součástí 0,5litrového balení. Nechte působit po dobu cca 10 min.. Poté opláchněte čistou vodou. Na hliníkových materiálech nechte působit cca 3 – 5 minut, pak opláchněte čistou vodou. V případě potřeby čisticí proces několikrát opakujte.
V průběhu čistění je nežádoucí vznik bublin. Pokud se tak stane, ihned prostředek z čištěného povrchu opláchněte. Vznik bublin indikuje, že nečistoty byly odstraněny a začíná docházet k reakci čistidla
s čistěním materiálem.
S lehkými kovy může pomalu uvolňovat malá množství vodíku.


Balení

  • 0,5 l láhev s rozprašovačem
  • 1 l kanystr


Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +25°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců.


Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.