Q9000 – Přípravek na odstranění měděnky

Přípravek Q9000 je určen k odstranění měděnky.
Uvolňuje oxidy mědi.

Vlastnosti:

  • uvolňuje a odstraňuje oxidy mědi;
  • aplikuje se formou rozprašovače;
  • určené pro čištění všech typů měděných povrchů.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled
čirá bezbarvá kapalina
Zápach
charakteristický
pH
cca 0,5
Hustota při 20 °C
1, 042 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

 

Dávkování a aplikace:

Přípravek aplikujte na čištěnou plochu pomocí rozprašovače, který je součástí 0,5litrového balení. Nechte působit po dobu cca 10 min., poté opláchněte čistou vodou. V případě potřeby čisticí proces několikrát opakujte.

Balení:

  • 0,5 l láhev s rozprašovačem
  • 1 l kanystr
  • 5 l kanystr
  • 10 l kanystr
  • 20 l kanystr


Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +25°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 12 měsíců.

Bezpečnostní opatření:

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.