Q200 – Speciální směs pro snížení tvrdosti vody

Speciální směs Q200 je určena ke snížení tvrdosti vody o 10°dH v systémech topení a chlazení.
Zabraňuje usazování vodního kamene a tím přispívá k prodloužení účinnosti a životnosti systému.

Vlastnosti:

  • snižuje tvrdost vody o 10°dH;
  • vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku bez vlivu na pH;
  • minimální zvýšení vodivosti;
  • netoxický a biologicky rozložitelný.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vzhled
bezbarvá kapalina
Zápach
specifický
pH
9,80
Hustota při 20 °C
1,03 – 1,06 g/cm3
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný

 

Dávkování a aplikace:

Pro správné dávkování zjistěte tvrdost vody pomocí testovací sady CTC 2000 tester. Podle naměřené hodnoty tvrdosti vody nadávkujte směs Q200 v poměru 1 l na 100 l objemu vody v systému pro snížení tvrdosti vody o 10°dH. Přípravek nechejte řádně promíchat s vodou, poté znovu prověřte hodnotu tvrdosti vody pomocí CTC 2000 testeru.

Tabulka tvrdosti vody:

Balení:

  • 1 l kanystr
  • 10 l kanystr

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10°C do +35°C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 12 měsíců.

Bezpečnostní opatření:

Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.